ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙ ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΩΡΑ!

Ὁ ὑπ. Προστασίας τοῦ Πολίτη, καθηγητής ... Γιάννης Πανούσης ἐκφράζει "κραυγὴ ἀγωνίας", ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἐκδότης Σταῦρος Ψυχάρης· ποῦ; Στὴν ἀπογευματινὴ ναυαρχίδα τοῦ Μνημονίου, στὰ Νέα τῆς 3ης Ἀπριλίου. Ὅπως τὸ ἀκούσατε· στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τοῦ χρεωκοπημένου ΔΟΛ συντάσσεται μὲ τὶς λοιπὲς μνημονιακὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν σηκώσει τὴν σημαία τῆς δῆθεν κρατικῆς ἀδιαφορίας ἔναντι τῆς βίας τῶν ... κινημάτων καὶ τῆς "Ἀριστερᾶς τοῦ Τίποτα".

Κατ' ἀρχὰς εἶναι ἀπαράδεκτο, ὄχι γιὰ καθηγητή (ἐξ οὗ καὶ τὰ ἀποσιωπητικὰ στὴν εἰσαγωγή), ἀλλὰ καὶ γιὰ στοιχειωδῶς μορφωμένο ἄνθρωπο νὰ χρησιμοποιῇ λανθασμένες γραμματικῶς λέξεις κι ἐκφράσεις ἢ νὰ χρησιμοποιῇ τοὺς ἀγοραίους τύπους τους, λ.χ. "τίποτα" ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "τίποτε", "στὴν μπάντα" κ.ἄ. Κατὰ δεύτερον, εἶναι πολιτικῶς ἀπαράδεκτο, ἀριστερὸς πολίτης καὶ δὴ ὑπουργὸς τῆς Ἀριστερᾶς νὰ συγγράφῃ τὸ κεντρικὸ ἄρθρο τῶν Νέων τοῦ Σταύρου Ψυχάρη. Καὶ δὲν ἔμεινε μόνο ἐδῶ· συνέχισε τὶς ἴδιες ἀνοησίες καὶ σὲ ἄλλα ἔντυπα, ἐνῷ ἔστειλε τὰ ΜΑΤ νὰ δείρουν τοὺς διαμαρτυρόμενους πολῖτες τῆς Ἱερισσοῦ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς μεταλλωρύχους τῆς Eldorado Gold, ἐκθέτοντας τόσο τὸν Ἀλ. Τσίπρα ὅσο καὶ τὴν κυβέρνησί του.

Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ὁ Γ. Πανούσης θὰ συνεχίσῃ νὰ προκαλῇ μὲ παρεμβάσεις ὑπὲρ τῆς ... Δημοκρατίας καὶ τῆς ... Ἀριστερᾶς, ὄχι τῆς ΔημΑρ ποὺ ἔχει ἤδη ἐξαϋλωθῇ, ἀλλὰ τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ὑπάρχει στὸ φαντασιακό του, αὐτῆς δηλαδὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συγκυβερνήσῃ μὲ τὴν ΝΔ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸ πρὸς ἐξαΰλωσιν ΠαΣοΚ τοῦ Β. Βενιζέλου.

Ὁ Ἀλ. Τσίπρας πρέπει νὰ ἀποπέμψῃ τὸν Γ. Πανούση τώρα· σὲ λίγο θὰ εἶναι ἀργά. Ἂς μὴν περιμένῃ τὴν παραίτησί του. Ὅταν θὰ ἀναγκασθῇ, ἐκ τῶν πραγμάτων, νὰ τὴν ὑποβάλλῃ, θὰ ἔχῃ προκαλέσῃ μεγάλη ζημία στὴν κυβέρνησι καὶ θὰ ἔχῃ κλονίσει ἀνεπανόρθωτα τὰ δημοκρατικὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ λαοῦ μας. Εἶναι κρῖμα νὰ ξανακουσθῇ τὸ "ὅλοι τὸ ἴδιο εἴσαστε"...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ