ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 15 Μαΐου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Φιλήμονος Παιονίδη:

Στοιχεῖα κριτικῆς ἐπιχειρηματολογίας (ἐκδ. Ζήτη)

Ὁ συγγραφεὺς προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσῃ στὰ κατωτέρω ἐρωτήματα: τί εἶναι τὸ ἐπιχείρημα, πότε θεωρεῖται ἄκυρο καὶ πότε ἔγκυρο καὶ πειστικό, ποιὲς εἶναι οἱ μορφές του (παραγωγικό, ἐπαγωγικὸ ἢ ἀναλογικό), ποιοὶ κανόνες πρέπει νὰ διέπουν τοὺς ὁρισμούς, πῶς ἀποφεύγεται ἡ ἀσάφεια καὶ ἡ ἀμφισημία, γιατί οἱ συμμετέχοντες στὴν ἀνταλλαγὴ ἐπιχειρημάτων πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν καὶ νὰ σέβωνται κάποιους κανόνες, τί εἶναι τὰ σοφίσματα (ἡ ἀμφιλογία, ἡ σύνθεσις, ἡ ἑτεροζήτησις, ἡ διαίρεσις, ἡ λῆψις τοῦ ζητουμένου κ.ἄ.), ποιὲς εἶναι οἱ δύο ἀμφιλεγόμενες μορφὲς ἐπιχειρηματολογίας (τῆς "ὀλισθηρῆς πλαγιᾶς" καὶ τὸ "κάψιμο τοῦ ἀχυρανθρώπου"), πῶς χρησιμοποιεῖται τὸ ἐπιχείρημα στὴν προπαγάνδα κ.ἄ. χρήσιμα, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν τὸ νεοελληνικὸ κοινὸ νὰ διορθώσῃ μία σημαντικὴ ἀδυναμία του: τὴν συγκρότησι ἑνὸς πειστικοῦ λόγου, βάσει τῶν κανόνων τοῦ συλλογισμοῦ ποὺ διετύπωσε ὁ Ἀριστοτέλης στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα καὶ Ἀναλυτικῶν Ὕστερα καὶ συμπλήρωσαν, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες ποὺ ἀντιμετώπιζαν, οἱ ἔγκριτοι μεσαιωνικοὶ διανοητὲς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Φ.Π. εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Ἠθικῆς καὶ Πολιτικῆς Φιλοσοφίας στὸ ΑΠΘ. Ἔχει συγγράψει ἐπίσης τὴν Ψευδολογία καὶ Ἠθική (1994), τὸν Ὠφελιμισμὸ τοῦ J.St. Mill (2002), τὴν Autonomy and Sympathy (2005), τὸ Ὑπὲρ τοῦ δέοντος (2007) καὶ τὴν Democracy as Popular Sovereignty (2013).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ