Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙ ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ

Ὅσο περνᾷ ὁ χρόνος τόσο κατανοοῦν καὶ οἱ πιὸ ἀφελεῖς, ὅτι ἡ διαπραγμάτευσι μεταξὺ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δανειστῶν (τ. Τρόικα, νῦν "θεσμῶν") βαίνει σὲ μερικὸ ἢ ὁλικὸ ἀδιέξοδο. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς: 

ὁ πρῶτος, τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο δὲν διαπραγματεύεται ποτὲ ἀπὸ θέσι ἰσχύος, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ὡς Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀπ' τὸν "κατώτερο", νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἅπαντα τὰ συμπεφωνημένα· τὰ ἱστορικὰ παραδείγματα ἀναρίθμητα...

ὁ δεύτερος, ἡ χώρα μας ἐπελέγη ὡς πειραματόζωο ἐφαρμογῆς τοῦ νεοφιλελεύθερου μοντέλου σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη· αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ "ἐπιτυχία" του στὴν Ἑλλάδα, θὰ δώσῃ τὸ "πράσινο φῶς" ἐφαρμογῆς του καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες, τῆς Γερμανίας μὴ ἐξαιρουμένης,

ὁ τρίτος, ὁ ἕτερος δανειστής, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐπιθυμεῖ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μοντέλο, ἁπλῶς ἀπαιτεῖ κι ἕνα γενναῖο "κούρεμα" τοῦ κεφαλαίου τῆς ΕΚΤ, ἔχοντας ὡς στόχο του νὰ τὴν ἀποδυναμώσῃ οἰκονομικά· ἀνταγωνιστὴς γάρ... καὶ 

ὁ τέταρτος, ἡ κυβέρνησι φαίνεται νὰ ἐμμένῃ στὶς λεγόμενες "κόκκινες γραμμές" της καὶ νὰ τὶς ὑπερασπίζεται πάσῃ θυσίᾳ, ἰδιαιτέρως σὲ ὅτι ἀφορᾷ στὶς ἀσφαλιστικὲς καὶ ἐργασιακὲς ἀπορυθμίσεις (τὶς μεταρυθμίσεις τοῦ ... Πρετεντέρη) ποὺ ἐφαρμόσθηκαν ἀπ' τὶς τρεῖς κυβερνήσεις τῶν Μνημονίων.

Ἑπομένως, τί δέον γενέσθαι; Δεδομένου, ὅτι τὸ χρέος εἶναι μὴ βιώσιμο καί, ὅτι τὸ χρέος πρὸς τὸ ΔΝΤ δὲν "κουρεύεται" λόγῳ τῶν εἰδικῶν ρητρῶν μὲ τὸ ὁποῖο "δένεται" καὶ τῶν ἐθνικῶν κινδύνων ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ μία τέτοια ἐνέργεια, ἂς ἐξετάσῃ ἡ κυβέρνησι τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς γενναίου "κουρέματος" τοῦ χρέους πρὸς τὴν ΕΚΤ, διαπραγματευόμενη, τὴν ἔως τώρα σταθερά της, τὴν ἔξοδο ἀπ' τὸ κοινὸ νόμισμα. Φαίνεται, ὅτι ἔως τώρα αὐτὴ ἡ σταθερὰ ἀποτελεῖ τὴν ἀχίλλειο πτέρνα της, διότι φοβᾶται τοὺς δύσκολους πρώτους μῆνες. Δὲν ὑπάρχει ὅμως ἄλλη διέξοδος καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ τὴν στηρίξῃ, διότι θὰ κατανοήσῃ, ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ ὑψηλοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους ὀφείλεται κατὰ πολὺ στὶς σχέσεις ποὺ συμπυκνώνονται στὸ ἴδιο τὸ €.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ