Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2015

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 26 Ἰουνίου, στὶς 8:00μ.μ., στὴν πλατεῖα Πικιώνη (Φιλοπάππου) θὰ τιμήσουμε, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, τὴν μνήμη τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου, τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ.
Ὁ Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντνούπολι (331). Τὰ παιδικά του χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολα λόγῳ τῆς ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (Μέγας ... κατὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐπίσης Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος, παρὰ τὸν ἀρειανισμό του) καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου· ὁ πατέρας του Φλάβιος Ἰούλιος καὶ ὁ ἀδελφός του Γάλλος ὑπῆρξαν θύματα τῆς δολοφονικῆς τους μανίας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῆς δυναστείας τῶν Φλαβίων. Ὁ Γότθος εὐνοῦχος Μαρδόνιος εἰσῆγε τὸν Ἰουλιανὸ στὴν κλασσικὴ παιδεία, γνωρίζοντάς του τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο. Τὸν Μάιο τοῦ 355 φθάνει στὴν Ἀθήνα, ὅπου μυεῖται στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια καὶ γνωρίζει τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰαμβλιχείου Νεοπλατωνισμοῦ. Τὸν Νοέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀναγορεύεται Καῖσαρ μὲ ἕδρα τὴν Ρώμη. Ἔως τὸ 361, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο στέφθηκε Αὔγουστος, ἀναδιοργανώνει τὸν ρωμαϊκὸ στρατὸ καὶ ἀν…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Ἰουνίου, στὶς 11:30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου (στ. Μετρὸ "Εὐαγγελισμός") καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Μόρτεν Μπράσκ:
Ἡ τέλεια ζωὴ τοῦ Γουίλιαμ Σίντις (ἐκδ. Κέδρος)
Ὁ William J. Sidis (1898-1944) ἦταν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ ὑψηλότερο IQ, ποὺ ἔχει ἐπισήμως καταγραφῆ, καθὼς σὲ ἡλικία δεκαοκτὼ μηνῶν διάβαζε τοὺς New York Times καὶ δέκα ἔτη μετὰ εἰσήχθη στὸ Harvard, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ νεώτερος φοιτητής. Τὸ βιβλίο ἰσορροπεῖ μεταξὺ τοῦ πραγματικοῦ καὶ τοῦ ἀναγκαίου φανταστικοῦ· στὴν βιογραφία τῆς Amy Wallace The Prodigy βρῆκε ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ ἥρωά του, ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα, ἀναγκαῖα γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ μυθιστορήματος, "φανταστικῆς μυθοπλασίας" ὅπως λέει ὁ ἴδιος, ἀποτελοῦν ἐπινοήσεις τοῦ συγγραφέα. Τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ μία δημοσιογραφικὴ συνέντευξι τοῦ Σίντις τὸ 1914: "θέλω νὰ ζήσω τὴν τέλεια ζωή· ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ ζήσῃ κανεὶς τὴν τέλεια ζωὴ εἶναι νὰ τὴν ζήσῃ μόνος".
Ὁ γεννημέ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 19 Ἰουνίου, στὶς 6:30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11/Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Στάμου Τσετσώνη:
Χωρὶς ἀπόδειξι (ἐκδ. Κριτική)
Πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ δώδεκα μικρῶν ἱστοριῶν, στὶς ὁποῖες ἐμπλέκονται μὲ εὐφυΐα τὰ φανταστικὰ πρόσωπα καὶ οἱ περιπέτειές τους μὲ τὰ πιὸ διάσημα μαθηματικὰ προβλήματα τῶν τελευταίων αἰώνων· ἡ ἀκολουθία Φιμπονάτσι, τὸ Πυθαγόρειο θεώρημα, ἡ εἰκασία τοῦ Πουανκαρέ, θέματα ἀπ' τὴν Τοπολογία, ἡ θεωρία τοῦ Χάους, ὁ νόμος τῶν Μεγάλων Ἀριθμῶν κ.ἄ. συναρπαστικὰ καὶ δύσκολα γίνονται ἁπτὰ καὶ κατανοητά, καθὼς ἀποτελοῦν θέματα συζητήσεων μεταξὺ τῶν πρωταγωνιστῶν.

Ὁ Στάμος Τσετσώνης εἶναι Μαθηματικὸς καὶ μεταφραστὴς βιβλίων μαθηματικῆς λογοτεχνίας.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ διαβάσουν μία ἀναλυτικότερη παρουσίασι, μποροῦν νὰ πιέσουν στό:  http://thalesandfriends.org/el/book/horis-apodeixi/
Πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία συνάντησι τοῦ δικοῦ μας ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, ὁπότε ... ἐπιβάλλεται ἡ παρουσία τοὐλάχιστον τῶν βασικῶν παικτῶν!…

ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ) Ἢ ΡΗΞΙ;

Μὲ τὸν Ἀλέξη Μητρόπουλο (βουλευτὴ τοῦ ΣύΡιζΑ καὶ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς) καὶ τὴν ἀκατάσχετη, πλὴν ὅμως μὲ ρυθμό, πολυλογία του, θὰ συμφωνήσω σὲ κάτι: ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε συμφωνία μὲ τοὺς Δανειστές -Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανοὺς Ἰμπεριαλιστές- θὰ ἐμπεριέχῃ νέο (τρίτο) Μνημόνιο, δηλαδὴ δάνειο (κεφάλαιο) ὑπὸ ὅρους (νέα μέτρα). Δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νὰ βοηθηθῇ ἡ παραπαίουσα ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ νὰ κινηθῇ στοιχειωδῶς (σ.σ. μὲ δανεικά), ἐὰν δὲν συμφωνηθοῦν μὲ τὴν κυβέρνησι τῆς Ἀριστερᾶς, νέα ὑφεσιακὰ μέτρα.
Οἱ λόγοι εἶναι γνωστοὶ καὶ τοὺς ἔχουμε ἀναλύσει πολλὲς φορές· οἱ Δανειστὲς θέλουν νὰ ὑποβαθμίσουν καὶ ἄλλο τὴν ἑλληνικὴ Οἰκονομία μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ Χρέους (εἶναι τυχαῖο, ὅτι τὸ διπλασίασαν τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια μὲ τὰ μέτρα ποὺ ἐπέβαλλαν;) καὶ νὰ μειώσουν τὸ ἐπίπεδο τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, διότι τὸ μοντέλο αὐτό, τὸ νεοφιλελεύθερο, θέλουν νὰ τὸ ἐπιβάλλουν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἑπομένως, δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νὰ ἀποδεχθοῦν συμφωνία, ἡ ὁποία θὰ μᾶς βγάλῃ ἀπ' τὸ σημε…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου, στὶς 7:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ καφενεῖο Ὡραία Ἑλλάς (Μητροπόλεως 59/Μοναστηράκι) καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν διάλεξι τοῦ Δημήτρη Κωστελέτου:
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩΗΣ (Περίληψι ἀπ' τὸν Δ.Κ.)
Μπορεί να περιμένει κανείς κάτι καλό από τον θάνατο, τον αποχωρισμό του σώματος από την ψυχή; Αυτό είναι το Σωκρατικό ερώτημα προ του θανάτου του. Ένας θάνατος, ένας «αποχωρισμός» από την απόλαυση, μία απόσταση από την επιθυμία, είναι η ζωή του φιλοσόφου. Στην στάση του συμπεριλαμβάνονται ακόμη: μία απόσταση από την επιδίωξη συμφωνίας από την πλευρά των τρίτων και μία προσήλωση στην ειλικρίνεια με τον εαυτό. Η διαφύλαξη του υγιούς μέρους των λόγων, στην βάση της αρχικής υπόθεσης και του ορθού συλλογισμού και στο πλαίσιο της ομολογίας των συμμετεχόντων και τέλος η θέαση του «καθαρού της μίας μορφής», ως προϋπόθεση της εναργούς διάκρισης.
Ο Πλατωνικός Φαίδων παρουσιάζει την υπόθεση για την αθανασία της ψυχής ως αφηγηματικό εργαλείο στην υπηρεσία μιας στάσης αφοβίας, στο αιώνιο «πα…