ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 26 Ἰουνίου, στὶς 8:00μ.μ., στὴν πλατεῖα Πικιώνη (Φιλοπάππου) θὰ τιμήσουμε, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, τὴν μνήμη τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου, τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ.

Ὁ Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντνούπολι (331). Τὰ παιδικά του χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολα λόγῳ τῆς ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (Μέγας ... κατὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐπίσης Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος, παρὰ τὸν ἀρειανισμό του) καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου· ὁ πατέρας του Φλάβιος Ἰούλιος καὶ ὁ ἀδελφός του Γάλλος ὑπῆρξαν θύματα τῆς δολοφονικῆς τους μανίας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῆς δυναστείας τῶν Φλαβίων. Ὁ Γότθος εὐνοῦχος Μαρδόνιος εἰσῆγε τὸν Ἰουλιανὸ στὴν κλασσικὴ παιδεία, γνωρίζοντάς του τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο. Τὸν Μάιο τοῦ 355 φθάνει στὴν Ἀθήνα, ὅπου μυεῖται στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια καὶ γνωρίζει τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰαμβλιχείου Νεοπλατωνισμοῦ. Τὸν Νοέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀναγορεύεται Καῖσαρ μὲ ἕδρα τὴν Ρώμη. Ἔως τὸ 361, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο στέφθηκε Αὔγουστος, ἀναδιοργανώνει τὸν ρωμαϊκὸ στρατὸ καὶ ἀναχαιτίζει τοὺς βαρβάρους. Ὁ Κωνστάντιος, ἐνωχλημένος ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες του, τὸν καλεῖ ἐσπευσμένα στὴν Κωνσταντινούπολι, ἀλλὰ τὸ "πνεῦμα τῆς Ρώμης" φροντίζει γιὰ τὸ ἀναίμακτο τέλος του.

Τὰ τρία περίπου χρόνια τῆς βασιλείας του φροντίζει γιὰ τὴν πλήρη ἀναδιοργάνωσι τοῦ κράτους (στρατός, παιδεία, οἰκονομία) κι ἐκπονεῖ πολιτικὴ ἀνεξιθρῃσκίας, παρὰ τὸ ὅτι οἱ θρῃσκευτικές του πεποιθήσεις ταὐτίζονται μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολυθεϊσμό. Καταργεῖ τοὺς ἀνελεύθερους νόμους τῶν Φλαβίων (κώδικες De Paganis) καὶ προσπαθεῖ νὰ ξαναστήσῃ τοὺς ναοὺς τῶν θεῶν, ἐξ οὗ καὶ ὁ τιμητικὸς τίτλος Restitutor Templorum ("'ἀνορθωτὴς τῶν ἱερῶν"). Δολοφονεῖται πισώπλατα ἔξω ἀπ' τὴν Κτησιφῶντα ἀπὸ Χριστιανὸ στρατιώτη, καθὼς ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ κατάλυσι τῆς περσικῆς αὐτοκρατορίας θὰ κάμψῃ ἀκόμη καὶ τοὺς ἐλάχιστους ἀμφισβητίες καὶ θὰ τοῦ προσδώσῃ τεράστιο κῦρος.

Κατὰ τὴν τελευταία νύχτα τῆς ζωῆς του (26 Ἰουνίου τοῦ 363) συζητεῖ μὲ τοὺς νεοπλατωνικοὺς φιλοσόφους Μάξιμο καὶ Πρῖσκο γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, θυμίζοντας τὸν Σωκράτη στὸν Φαίδωνα. Ὁ ἱστορικὸς καὶ βιογράφος του Ἀμμιανὸς Μαρκελλῖνος διασώζει τὶς τελευταῖες αὐτὲς συγκλονιστικὲς στιγμές.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπακολουθήσῃ συμπόσιον.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ