ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ) Ἢ ΡΗΞΙ;

Μὲ τὸν Ἀλέξη Μητρόπουλο (βουλευτὴ τοῦ ΣύΡιζΑ καὶ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς) καὶ τὴν ἀκατάσχετη, πλὴν ὅμως μὲ ρυθμό, πολυλογία του, θὰ συμφωνήσω σὲ κάτι: ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε συμφωνία μὲ τοὺς Δανειστές -Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανοὺς Ἰμπεριαλιστές- θὰ ἐμπεριέχῃ νέο (τρίτο) Μνημόνιο, δηλαδὴ δάνειο (κεφάλαιο) ὑπὸ ὅρους (νέα μέτρα). Δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νὰ βοηθηθῇ ἡ παραπαίουσα ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ νὰ κινηθῇ στοιχειωδῶς (σ.σ. μὲ δανεικά), ἐὰν δὲν συμφωνηθοῦν μὲ τὴν κυβέρνησι τῆς Ἀριστερᾶς, νέα ὑφεσιακὰ μέτρα.

Οἱ λόγοι εἶναι γνωστοὶ καὶ τοὺς ἔχουμε ἀναλύσει πολλὲς φορές· οἱ Δανειστὲς θέλουν νὰ ὑποβαθμίσουν καὶ ἄλλο τὴν ἑλληνικὴ Οἰκονομία μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ Χρέους (εἶναι τυχαῖο, ὅτι τὸ διπλασίασαν τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια μὲ τὰ μέτρα ποὺ ἐπέβαλλαν;) καὶ νὰ μειώσουν τὸ ἐπίπεδο τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, διότι τὸ μοντέλο αὐτό, τὸ νεοφιλελεύθερο, θέλουν νὰ τὸ ἐπιβάλλουν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἑπομένως, δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσι νὰ ἀποδεχθοῦν συμφωνία, ἡ ὁποία θὰ μᾶς βγάλῃ ἀπ' τὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησι ἔχει δύο δρόμους νὰ ἐπιλέξῃ· ὁ πρῶτος, ὁ ντροπιαστικός, νὰ συμβιβασθῇ, νὰ ἀποδεχθῇ δηλαδὴ μία συμφωνία μὲ νέα μέτρα (στὴν κατηγορία αὐτὴ ἐντάσσεται καὶ τὸ κείμενο τῶν 47 σελίδων ποὺ κατέθεσε, τὸ ὁποῖο εὐτυχῶς δὲν ἔγινε δεκτό) καὶ ὁ δεύτερος, ὁ σύμφωνος μὲ τὴν λαϊκὴ ἑτυμηγορία τῆς 25ης Ἰανουαρίου, νὰ συγκρουσθῇ καὶ νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπ' τὴν γερμανικὴ ζώνη τοῦ €, ἀπ' τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ βρεθῇ λύσι ἐντὸς τοῦ κοινοῦ νομίσματος. 

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ πρέπῃ νὰ προετοιμάζεται καὶ νὰ προετοιμάζῃ καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ δεύτερο ἐνδεχόμενο, διότι τὸ πρῶτο θὰ τὸν κατατάξῃ, αὐτὸν  καὶ τὴν Ἀριστερά, στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τὸν ἀλησμόνητο ΓΑΠ, τὸν Λουκᾶ Παπαδήμ(ι)ο καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἐκτὸς κι ἂν περιμένῃ νὰ τὸν "ρίξουν" οἱ "ἑταῖροι" του μὲ τὴν οἱκονομικὴ ἀσφυξία ποὺ προκαλοῦν καὶ θὰ ἐνταθῇ, μὲ τὸν προτεσταντικὸ τιμωρητισμὸ ποὺ τοὺς διακρίνει, στὸ ἄμεσο μέλλον. Ὀψόμεθα...

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ