ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Ἰουλίου, στὶς 2:30 τὸ μεσημέρι, στὸ γραφικὸ Ἄλσος Προμηθέως (Λιτόχωρο) θὰ μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, νὰ ἀναπτύξουμε τὶς ἀπόψεις μας, σ' ἕνα πιὸ οὐδέτερο κοινό· σ' αὐτὸ τὸ κοινό, τὸ ὁποῖο κάθε χρόνο μετὰ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο συγκεντρώνεται ἐπὶ εἰκοσαετία στὸν Ὄλυμπο καὶ τιμᾷ θεοὺς καὶ προγόνους.

Τὸ θέμα μας ἐφέτος θὰ εἶναι:

Ἡ ἀποδεικτικὴ διαδικασία στὸν Φαίδωνα,

τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπτύξῃ ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος. 

Στὸν Φαίδωνα ὁ Πλάτων ἀναπτύσσει τέσσερα λογικὰ ἐπιχειρήματα· τῶν ἐναντίων, τῆς ἀναμνήσεως, τῆς συγγενείας τῆς ψυχῆς πρὸς τὰ ὄντα καὶ τῆς συναφείας της πρὸς τὴν ζωή, διὰ τῆς οὐσιώδους κατηγορήσεως: ἡ ψυχὴ κατηγορεῖται στὴν ζωὴ καὶ ὄχι στὸν θάνατο.

Ἡ ποικιλία τῶν λογικῶν μεθόδων εἶναι ἀξιοθαύμαστη· χρησιμοποιεῖ τὴν μέθοδο τῆς ἐπαγωγῆς στὸ ἐπιχείρημα τῶν ἐναντίων καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἀναλύσεως στὰ ὑπόλοιπα, δηλαδὴ τὴν πρότασιν, τὴν ἔκθεσιν, τὸν διορισμόν, τὴν κατασκευήν, τὴν ἀπόδειξιν καὶ τὸ συμπέρασμα (ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, 212, 18-25). Οἱ ἐνστάσεις τοῦ Κέβητος καὶ τοῦ Σιμμία ἀποδεικνύουν, ὅτι τὸ περιβάλλον εἶναι εὐκλείδειο ἢ γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ σωστοί, ὅτι τὴν ὅλη διαδικασία παρέλαβε ὁ Εὐκλείδης ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς μαθητές του, κατὰ τὴν μαθητεία του στὴν Ἀκαδημεία τῶν Ἀθηνῶν. Δὲν θὰ ἦταν ἀνεδαφικὸ νὰ ἰσχυρισθοῦμε, ὅτι ἡ ἰσχὺς τῆς μεθόδου του ἐπισκιάζει τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα, ἐὰν δηλαδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη ἢ ὄχι. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BORMANN, K. (2006), ΠλάτωνΚαρδαμίτσας.
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Εὐ., Πλάτωνος Φαίδων, Ζαχαρόπουλος.
ΠΕΤΡΑΚΗ, Ι. (2014), Πλάτωνος Φαίδων, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας.
TAYLOR, E. A. (2009), ΠλάτωνΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ