ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ!

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπέλεξε νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν εὔκολο δρόμο τῶν προκατόχων του ΓΑΠ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀντὶ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν γερμανικὸ ἰμπεριαλισμὸ καὶ τὴν Εὐρωζώνη του. Δύσκολα θὰ γλυτώσῃ κι αὐτὸς τὸν μονόδρομο πρὸς τὴν παραίτησι καὶ τὴν πλήρη λαϊκὴ ἀποδοκιμασία.

Ὑπογράφοντας τὸ τρίτο, χειρότερο καὶ πιὸ ἐπαίσχυντο μνημόνιο μὲ τοὺς δανειστές, μὲ ἐνέχυρο τὴν δημόσια περιουσία (σ.σ. ἂν εἶναι δυνατόν!), ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στερεῖ ἀπὸ τὴν Ἀριστερὰ τὸ "μονοπώλιο" τῆς ἐντιμότητας καὶ τῆς καθαρότητας ἀπέναντι στὸ βρώμικο καὶ παρασιτικὸ διεθνὲς περιβάλλον. Ἀποδείχθηκε λίγος, πολὺ λίγος καὶ βεβαίως, πολὺ κατώτερος τῶν περιστάσεων. Ἡ στάσι του δὲν ἦταν σθεναρή· ἀναλώθηκε ἐπὶ ἕνα πεντάμηνο σὲ παιγνίδια καὶ φιλοφρονήσεις μὲ τοὺς Γιουνγκέρ, Σοὺλτς καὶ Ντράγκι καὶ δὲν ἔθεσε τὸ € στὸ κέντρο τῆς διαπραγματευτικῆς του τακτικῆς. Ἑπομένως, τὸ χθεσινὸ τέλος ἦταν ἀναμενόμενο.

Τί μέλλει γενέσθαι; Δύσκολα, πολὺ δύσκολα θὰ κατορθώσῃ ἡ συγκυβέρνησι ΣύΡιζΑ καὶ ΑνΕλ νὰ κρατηθῇ στὴν ἐξουσία. Οἱ "νταβατζῆδες", ντόπιοι καὶ ξένοι, κατάφεραν νὰ τὴν φθείρουν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο καὶ νὰ τὴν ἐκθέσουν ἀνεπανόρθωτα στὸν ἑλληνικὸ λαό. Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἡ ἔκθεσί του αὐτὴ θὰ ἐνταθῇ στὸ ἄμεσο μέλλον, καθὼς στόχος τοῦ γερμανικοῦ κεφαλαίου παραμένει ἡ ταπεινωτικὴ συμφωνία, δίχως χρήματα.

Τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ οἱ ἐκλογὲς ἀποτελοῦν τὴν μόνη λύσι, στὶς ὁποῖες ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν πρέπει νὰ συμμετάσχῃ. Γιὰ νὰ ἔχῃ ἐλπίδες ἡ Ἀριστερὰ νὰ ἐπανέλθῃ, πρέπει νὰ ἀλλάξῃ ἡγεσία καὶ πρόγραμμα ἀμέσως. Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ὁ μεγαλύτερος στόχος τοῦ συστήματος τῆς διαπλοκῆς, φαντάζει ὡς λύσι στὸ μεγάλο μας πρόβλημα καὶ στὰ ἀδιέξοδα ποὺ συσσώρευσε ἡ ἡγεσία Τσίπρα.

Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, ποιὸς ὠφελεῖται ἀπ' τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα, ἡ ἀπάντησι, δυστυχῶς, εἶναι μονοσήμαντη: ἡ νεο-ναζιστικὴ Χρυσῆ Αὐγή, ἡ ὁποία κτίζει ἀργά, ἀλλὰ σταθερὰ ἕνα φιλολαϊκὸ καὶ ἀντιμνημονιακὸ προφίλ. Ἂς τὸ προσέξῃ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἂς κινηθῇ γρήγορα, διευκολύνοντας τὶς ἐξελίξεις... 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ