ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μία ἀπ' τὶς μεγάλες ἀτέλειες τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ἀποτελεῖ ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορίας, καθ' ὅτι αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὄχι πάντοτε ὡς φάρσα, ὅπως ἀρεσκόταν νὰ σημειώνῃ ὁ Κ. Μὰρξ στὴν "18η Μπρυμαὶρ τοῦ Λ. Βονοπάρτη".

Δυστυχῶς καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν ἀποτέλεσε ἐξαίρεσι στὸν ἀνωτέρω κανόνα, κἄτι ποὺ φάνηκε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Τί θἄπρεπε νὰ γνωρίζῃ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ δὲν ἐγνώριζε, "παίρνοντας στὸν λαιμό του" ἕναν ὁλόκληρο λαό;

Πρῶτον, ὅτι οἱ Γερμανοί, ὅταν κυριαρχοῦν δὲν διαπραγματεύονται· ἁπλῶς ἐπιβάλλουν τοὺς ὅρους τους. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἧττα καὶ τὴν παράδοσι τῆς 6ης στρατιᾶς στὸ Στάλινγκραντ (31 Ἰανουαρίου 1943), δὲν δέχονταν καμμία συζήτησι μὲ τὸν μεγάλο νικητή,

δεύτερον, ὅτι ἡ γερμανικὴ ὀλιγαρχία χαρακτηρίζεται ἀπ' τὴν ἀπληστία της (βλ. τὴν ἐξωφρενικὴ ἀπαίτησι γιὰ τὴν ἐκποίησι τῆς ἐλληνικῆς δημόσιας περιουσίας ἔναντι 50 δὶς€, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς "Τρώυχαντ" τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας),

τρίτον, ὅτι ἡ συμπεριφορά της στὸν ἡττημένο εἶναι ὑποτιμητική· αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν καταδίκη της ἀπὸ ὅλον τὸν ὑπόλοιπο κόσμο καὶ τὴν συνολική της καταδίκη καί,

τέταρτον, ὅτι ὅταν ξεκινᾷ ἕναν πόλεμο (στρατιωτικὸ ἢ οἰκονομικό) δὲν ὑπολογίζει ποτὲ τὶς συνέπειές του, ἀκόμη καὶ τὴν ἧττα της, ἡ ὁποία ἔρχεται στὸ τέλος περίπου ἀναπόφευκτα καὶ ἀφοῦ ἔχει κερδήσει τὶς ἔως τότε μάχες.

Ἐὰν τὰ ἐγνώριζε αὐτὰ ὁ Ἀλ. Τσίπρας, θὰ καταργοῦσε ὅλα τὰ Μνημόνια μὲ ἕναν νόμο, κηρύσσοντάς τα ἄκυρα βάσει τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου, θὰ κρατικοποιοῦσε τὶς Τράπεζες, ἐλέγχοντας πλήρως καὶ ἀπαγορεύοντας τὶς ροὲς κεφαλαίων πρὸς τὰ ἔξω, θὰ προετοιμαζόταν μεθοδικὰ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ νόμισμα μὲ ταὐτόχρονη ἀπαίτησι διαγραφῆς τοῦ ἀπεχθοῦς χρέους, θὰ ἀπαιτοῦσε τὴν καταβολὴ τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ προκάλεσαν τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα στὴν χώρα μας κατὰ τὴν Κατοχή (1941-44) κ.λπ.

Δυστυχῶς, τίποτε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω δὲν ἔγινε καὶ ὁ πρωθυπουργὸς σύρθηκε ἑκὼν ἄκων στὴν ὑπογραφὴ μιᾶς ἀκόμη ἀτιμωτικῆς συμφωνίας, τῆς ὁποίας τὶς συνέπειες θὰ δοῦμε σὲ λίγους μῆνες. Μέχρι νὰ χάσῃ ἡ Γερμανία καὶ αὐτὸν τὸν πόλεμο, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πληρώνῃ τὶς συνέπειες τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ