ΜΕΤΑ ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΙ;

Τὸ ὑπερήφανο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ τὴν κατάλληλη ἀπάντησι στὸν εὐρωπαϊκὸ καὶ στὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν χρηματοπιστωτικῶν τους ἱδρυμάτων (ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ) ἔχουν ἐπιβάλλει στὴν χώρα μας μία ἰδιόμορφη κατοχή.

Οἱ δανειστὲς ἐξακολουθοῦν νὰ προσποιοῦνται ὅτι δὲν τοὺς ἀφορᾷ ἡ ἑτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ θὰ προσέλθουν στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μὲ χειρότερη πρότασι, περισσότερο ἀποικιακή... Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησι θὰ πρέπῃ νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀντίστασί της καὶ νὰ καταστήσῃ σαφὲς τὸ ΟΧΙ πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι. Ἡ τρομοκράτησι τῶν δανειστῶν θὰ συνεχισθῇ, χρησιμοποιῶντας τὰ τραπεζικὰ "ὅπλα" ποὺ κατέχουν, τὴν ρευστότητα καὶ τὸ "κλείσιμο" τῶν Τραπεζῶν κ.λπ.

Ἠχηρὸ ὑπῆρξε τὸ ΟΧΙ καὶ γιὰ τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ σύστημα· μετὰ τὸν ΓΑΠ καὶ τὸν Εὐ. Βενιζέλο ἦλθε καὶ ἡ ὥρα τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὸ ὄνειρό του νὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ μᾶς ... ξανασώσῃ πάλι. Τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀλλάζει ἄρδην καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς Μεταπολίτευσης ἀπέρχονται ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον· τὸ ἴδιο ἰσχύει βεβαίως καὶ γιὰ τοὺς πολιτικοὺς σχηματισμοὺς ποὺ κυριάρχησαν. Μετὰ τὴν ἀποσύνθεσι τοῦ ΠαΣοΚ ἔρχεται καὶ ἡ σειρὰ τῆς ΝΔ. Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι πλέον ὁ ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος τοῦ παιγνιδιοῦ.

Ἐξ ἴσου ἀποκαλυπτικὸς ὑπῆρξε καὶ ὁ ρόλος τῶν ΜΜ"Ε" καὶ τῶν ἑταιρειῶν δημοσκοπήσεων. Ἀπέτυχαν νὰ ἐπιβάλλουν τὸ ΝΑΙ, μὲ ὅ,τι νὰ σημαίνῃ αὐτό, πέτυχαν ὅμως τὴν συρρίκνωσι υοῦ ΟΧΙ· ἡ σφαιρικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωσι, ποὺ δὲν ὑπῆρξε καὶ οἱ ὀρθὲς προβλέψεις, ποὺ κρατήθηκαν μυστικὰ στὰ συρτάρια τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων, κατάφεραν μόνο τὴν μὴ ἐκτόξευσι τοῦ ΟΧΙ στὸ ἐπίπεδο τοῦ 80-90%! Τώρα ποὺ ὁ Ἀλ. Τσίπρας εἶναι πανίσχυρος θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιλύσῃ καὶ αὐτὸ τὸ πρόβλημα. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ