Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2015

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας σὲ ἀγαστὴ συμφωνία μὲ τοὺς δανειστὲς προχωρεῖ σὲ νέες -ἐντὸς ἑνὸς ὀκταμήνου- ἐκλογές, στοχεύοντας: πρῶτον, στὸν ἐξοβελισμὸ τῶν βουλευτῶν τῆς Ἀριστερῆς Πλατφόρμας ἀπ' τὸ Κοινοβούλιο, δεύτερον, στὴν ἀνανέωσι τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, περνῶντας τὸ "μήνυμα" στοὺς δανειστές, ὅτι ἀποτελεῖ τὸν προνομιακὸ συζητητή τους καὶ διεκπεραιωτὴ τῶν συμφερόντων τους στὴν περιοχὴ καὶ τρίτον, στὴν ὑφαρπαγὴ τῆς λαϊκῆς ψήφου, πρὶν γίνουν αἰσθητὰ τὰ μέτρα τοῦ Γ' Μνημονίου καὶ οἱ συνέπειές του στὴν καθημερινότητα. Γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ αὐτὴ ἐργάσθηκε μὲ ἰδιαίτερη ... συνέπεια, καθὼς ἐφρόντισε οἱ ἀναδρομικὲς περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων νὰ γίνουν ἀπ' τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο.
Δὲν φαίνεται, ὅμως, νὰ εἶναι εὔκολη ἡ ἐπικράτησί του, παρὰ τὶς δημοσκοπικὲς διαβεβαιώσεις ποὺ ἔχει λάβει. Ὁ πρωτοφανὴς τυχοδιωκτισμός του καὶ ἡ Λαϊκὴ Ἑνότητα τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη καὶ τῶν συντρόφων του εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ τοῦ στερήσουν τὴν ἑκλογικὴ νίκη καὶ τὴν παραμονή του στὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα, ποὺ ἀποτελ…

ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ "Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ"!!!

Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα πληθαίνουν οἱ ἐκδόσεις γιὰ τόν, κατὰ Πρόκλον, στοιχειωτή· μετὰ τὸ αὐστηρό, ἐξειδικευμένο καὶ μόνο γιὰ Μαθηματικοὺς Διαβάζοντας τὸν Εὐκλείδητοῦ καθ. Beppo Levi (Πατάκης, 2014), κυκλοφορεῖται καί:
Ὁ βασιληᾶς τοῦ ἀπείρου χώρου (Τραυλός, 2015)
τοῦ δρα David Berlinski (Πανεπιστήμιο τοῦ Πρῖνστον). Στὰ δέκα κεφάλαια τοῦ βιβλίου μελετῶνται καὶ παρουσιάζονται τὰ κατωτέρω:
πρῶτον, τὸ ἀνθεκτικό, τὸ χρήσιμο καὶ τὸ ὄμορφο τοῦ Βιτρουβίου (λατ. firmitas, utilitas καὶ venustas), τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ συνοδεύουν ὁποιαδήποτε κατασκευή· τέτοια κατασκευὴ ἀποτελοῦν καὶ τὰ Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδη, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ὑπάρχει καμμία βιογραφικὴ μαρτυρία,
δεύτερον, μία ἐπιστήμη ὅπως τὰ Μαθηματικὰ θἄπρεπε νὰ ὀργανωθοῦν σ' ἕνα συνεπὲς καὶ αὐστηρὸ ἀξιωματικὸ σύστημα, μὲ συγκεκριμένη δομή: ὅροι, αἰτήματα, κοιναὶ ἔννοιαι καὶ ἀποδεδειγμένες προτάσεις καὶ κανόνες συναγωγῆς, σύμφωνους μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ καὶ τὴν στωϊκὴ λογικὴ τῶν κατηγορικῶν, τῶν ὑποθετικῶν καὶ τῶν διαζευκτικῶν συλλογισμῶν (σ.…

Η ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!

Τὸ "τελείωμα" τοῦ Ἀλ. Τσίπρα ἀπ' τὸν Β. Σώυμπλε καὶ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ἐπαίσχυντου τρίτου Μνημονίου, πρέπει νὰ τὸν ὁδηγήσῃ ἄμεσα στὴν παραίτησί του ἀπ' τὴν πρωθυπουργία, τὴν προεδρία τοῦ ΣύΡιζΑ καὶ τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ σκηνή, ὑπὲρ τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου. 
Καὶ ὁ πλέον καλόπιστος ἔχει καταλάβει, ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπεδείχθη πολὺ λίγος γιὰ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν γερμανικὸ καὶ τὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό, διότι δὲν εἶχε τὰ ἀπαραίτητα θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ἐφόδια. Οἱ ἐλλείψεις αὐτὲς καί, κυρίως οἱ αὐταπάτες περί ... ἑταίρων, τὶς ὁποῖες ἐξακολουθεῖ νὰ συντηρῇ ἀκόμη καὶ τώρα, τὸν παρέσυραν σὲ λανθασμένες τακτικὲς κινήσεις καί, ἐν τέλει στὴν ληστρικὴ συμφωνία τῆς 13ης Ἰουλίου.
Θὰ εἶναι ἑπομένως ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ ἰδιαιτέρως τῆς χώρας, ἡ παραίτησι αὐτὴ νὰ ὑποβληθῇ τώρα, διότι ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία πρέπει νὰ ὀργανώσῃ τὴν ἄμυνά της ἔναντι τῶν ντόπιων καὶ ξένων ληστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὴν ἀρπαγὴ τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτορᾶ…

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡῌΣΚΕΙΑ

Ἡ ἀπόρριψι ἀπ' τὸ Πρωτοδικεῖο τῆς αἰτήσεως τοῦ ΥΣΕΕ γιὰ τὴν ἀναγνώρισι τῆς ἑλληνικῆς θρῃσκείας ἦταν λίγο-πολὺ ἀναμενόμενη, ἂν καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἐπίσημο λόγο, τὸν ὁποῖον αἰνίσσεται τὸ δικαστήριο (σ.σ. τὰ περὶ "συγχύσεως ποὺ προκαλοῦν στὸ κοινὸ" οἱ ὅροι "Ἕλληνες ἐθνικοὶ" καὶ "ἑλληνικὴ ἐθνικὴ θρῃσκεία").
Κατ' ἀρχάς, νὰ προσπαθήσουμε νὰ θέσουμε τὰ πράγματα σὲ μία λογικὴ σειρά, ἀφοῦ τονίσουμε, ὅτι τὸ συμβὰν αὐτό (σ.σ. τῆς ἀπόρριψης) εἶναι ἀπὸ μόνο του λυπηρὸ καὶ πρέπει νὰ ἐγείρῃ ἀντιδράσεις καὶ ὅτι, τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ μεταξικοὶ νόμοι τοῦ 1938 κατοχυρώνουν τὴν κυριαρχία καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς Ἐκκλησίας στὴν χώρα μας:
πρῶτον, ἡ "ἑλληνικὴ θρῃσκεία", ὅπως ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ὁ μόνος ὀρθὸς κατηγορικὸς προσδιορισμὸς τῆς θρῃσκείας μας, ἡ οὐσιώδης ἢ κύρια κατηγόρησί της, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ Ἀναλυτικῶν πρότερα, θἄπρεπε νὰ εἶναι ἀναγνωρισμένη de facto στὴν πατρίδα της (μας). Ὁ ὅρος "ἑλληνικὴ θρῃσκεία", δίχως ἄλλο προσδιορισμό, εἶναι παγκοσμίω…

ΜΙΑ ΑΠ' ΤΑ ΙΔΙΑ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ...

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἐπιβεβαιώθηκαν οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι· τὰ ἀδιέξοδα τῆς διαπραγμάτευσης εἶναι πλέον "στὸ τραπέζι" καὶ μάλιστα μὲ τὴν Τρόικα παρούσα στὰ ὑπουργεῖα, ἡ ὁποία, ἐν τῷ μεταξὺ καὶ λόγῳ τῆς προσθήκης τοῦ ESM, ἔγινε Κουαρτέτο ἢ Τερατόικα...
Τί ὡδήγησε στὸ ἀδιέξοδο αὐτό; Ἡ προβληματικὴ ἐξ ἀρχῆς διαπραγμάτευσι, τὰ πολλὰ λόγια, τὸ χάσιμο χρόνου, ἡ μὴ γνῶσι τῆς πραγματικῆς φύσης τῶν ... ἑταίρων (σ.σ. τὸν ὅρο Ἰμπεριαλισμὸς ἀκόμη δὲν τὸν ἔχω ἀκούσει ἀπ' τὴν ἑλληνικὴ πλευρά) κ.ἄ., στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἀναφερθῆ ἐπὶ πολύ.
Στὸ πάγιο ἐρώτημα: "καὶ τώρα τί κάνουμε", ἡ ἀπάντησι, δυστυχῶς, δὲν μπορεῖ νὰ περιέχῃ ἴχνος αἰσιοδοξίας... Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δανειστῶν εἶναι ἐδῶ καὶ συζητοῦν μὲ τοὺς ὑπουργούς, στοὺς ὁποίους θὰ ἐπιβάλλουν (μὲ τὸ καλὸ ἤ... τὸ ἄγριο) τὸ νεο-φιλελεύθερο πρόγραμμά τους, δηλαδὴ τὴν ἐκποίησι τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τῶν κερδοφόρων ἐπιχειρήσεων τοῦ δημοσίου ἔναντι πινακίου φακῆς.
Καὶ ἡ κυβέρνησι πῶς θὰ ἀπαντήσῃ στὶς προκλήσεις τῶν οἰκονομικῶν δολοφόνων; Ἁπλῶ…