Η ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!

Τὸ "τελείωμα" τοῦ Ἀλ. Τσίπρα ἀπ' τὸν Β. Σώυμπλε καὶ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ἐπαίσχυντου τρίτου Μνημονίου, πρέπει νὰ τὸν ὁδηγήσῃ ἄμεσα στὴν παραίτησί του ἀπ' τὴν πρωθυπουργία, τὴν προεδρία τοῦ ΣύΡιζΑ καὶ τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ σκηνή, ὑπὲρ τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου. 

Καὶ ὁ πλέον καλόπιστος ἔχει καταλάβει, ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπεδείχθη πολὺ λίγος γιὰ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν γερμανικὸ καὶ τὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό, διότι δὲν εἶχε τὰ ἀπαραίτητα θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ἐφόδια. Οἱ ἐλλείψεις αὐτὲς καί, κυρίως οἱ αὐταπάτες περί ... ἑταίρων, τὶς ὁποῖες ἐξακολουθεῖ νὰ συντηρῇ ἀκόμη καὶ τώρα, τὸν παρέσυραν σὲ λανθασμένες τακτικὲς κινήσεις καί, ἐν τέλει στὴν ληστρικὴ συμφωνία τῆς 13ης Ἰουλίου.

Θὰ εἶναι ἑπομένως ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ ἰδιαιτέρως τῆς χώρας, ἡ παραίτησι αὐτὴ νὰ ὑποβληθῇ τώρα, διότι ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία πρέπει νὰ ὀργανώσῃ τὴν ἄμυνά της ἔναντι τῶν ντόπιων καὶ ξένων ληστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὴν ἀρπαγὴ τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ προτεκτορᾶτο χρέους.

Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο γιὰ τὴν χώρα καὶ ὄχι μόνο γι' αὐτὴν τὴν χρονικὴ στιγμή, διότι: 

πρῶτον, ἔχει ἡγετικὴ στόφα καὶ μπορεῖ νὰ ἡγηθῇ τῆς Ἀριστερᾶς, συνενώνοντας ὅλες τὶς ὁμάδες ποὺ ἀντιστέκονται στὸ νέο μνημόνιο (τοὺς ἐναπομείναντες ἀντι-μνημονιακοὺς τοῦ ΣύΡιζΑ, τὴν ΚΟΕ, τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, τὴν ΔΕΑ καὶ ἄλλες ὀργανώσεις τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς), 
δεύτερον, ἔχει τὴν λεγομένη "ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία", δεδομένου ὅτι οὐδέποτε ὑπέκυψε στὶς ὁποιεσδήποτε ἀξιώσεις, γι' αὐτὸ καὶ ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ μόνιμο στόχο, ὅπως φαίνεται ἀπ' τὰ δημοσιογραφικά ... παπαγαλάκια· 
τρίτον, κατέχει τεράστια μόρφωσι καὶ καλλιέργεια, γιὰ νὰ σταθῇ ὡς ἴση πρὸς ἴσον, ἀπέναντι στὸν Β. Σώυμπλε, νὰ ἀντισταθῇ στοὺς ξένους ληστὲς καὶ νὰ καθοδηγήσῃ τὴν ἀντίστασι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐναντίον τους, καθὼς καὶ γιὰ νὰ διεθνοποιήσῃ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα καί, 
τέταρτον, μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου γιὰ τὸ ἑλληνικὸ χρέος ποὺ συνέστησε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἑρ. Τουσαίν, γνωρίζει πολὺ ἐμπεριστατωμένα πῶς, ἐπιβάλλεται, νὰ τεθῇ τὸ ζήτημα καί, τὸ κυριότερο, πῶς θὰ ἀπαιτήσῃ νομικά, τὴν διαγραφὴ τοῦ ἀπεχθοῦς καί, ὅσο καὶ νὰ μήν ... ἀρέσῃ στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ἐπονείδιστου χρέους.

Σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, θὰ ἀρκεσθοῦμε στὶς ληστρικὲς ἐπιβουλὲς τῶν δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι βλέποντας ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἀνθρωπάκια, τὰ θέλουν, τὰ ἀπαιτοῦν καὶ θὰ τὰ πάρουν ὅλα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ