Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ

Στὶς 25 Ἰανουαρίου χαιρετίσαμε τὴν ἔξοδο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀπ' τὴν πρωθυπουργία καὶ τὴν ἔλευσι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα· δυστυχῶς διαψευσθήκαμε. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπεδείχθη ἐν τέλει πολὺ λίγος, ὅπως περίπου καὶ οἱ προκάτοχοί του ΓΑΠ καὶ Ἀντ. Σαμαρᾶς κι ἑτοιμάζεται, ἀνεξαρτήτως ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, νὰ μᾶς ἀποχαιρετίσῃ καὶ αὐτὸς διὰ παντός.

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἐπισημάνῃ μία θετικὴ ἐξέλιξι τῶν Μνημονίων, ὅτι δηλαδὴ "καταπίνουν" τοὺς εἰσηγητές τους. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας θὰ περάσῃ κι αὐτὸς στὴν πλήρη ἀνυποληψία καὶ θὰ πληρώσῃ τὶς τραγικές του παραλείψεις καὶ τὰ συνεχῆ λάθη του ποὺ ἀγγίζουν τὴν προδοσία· ἡ ἔλλειψι plan-b, ἡ μὴ ἐθνικοποίησι τῶν Τραπεζῶν, ἡ μὴ καταγγελία τῶν δύο προηγουμένων Μνημονίων μὲ ἕναν νόμο, ἡ μὴ στάσι πληρωμῶν πρὸς τοὺς δανειστές, οἱ χαριεντισμοὶ καὶ οἱ ἐναγκαλισμοὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν τοκογλύφων τὶς στιγμὲς τῶν δῆθεν σκληρῶν διαπραγματεύσεων, ὁ μὴ σεβασμὸς τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος ποὺ ὁ ἴδιος προκάλεσε καὶ ἄλλα ἤσσονος σημασίας εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ βαρὺ στῖγμα ποὺ θὰ φέρῃ ἀποσυρόμενος.

Ἡ ἐντολὴ τῆς Ἀγγ. Μέρκελ εἶναι σαφής· μετὰ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀποτελέσματος, θὰ ὑπάρξῃ πλήρης ἀναδιάταξι τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ὁ ΣύΡιζΑ καὶ ἡ ΝΔ ἔχουν ἐντολὴ ἐκ Βερολίνου νὰ σχηματίσουν κυβέρνησι (ἴσως συμμετέχουν τὸ ΠαΣοΚ καὶ τὸ Ποτάμι) συνεργασίας καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὴν παραβοῦν, προκειμένου νὰ ψηφίσουν τοὺς ἐφαρμοστικοὺς νόμους καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ τρίτο Μνημόνιο, τὸ λεγόμενο Μνημόνιο Τσίπρα, μὲ πρωθυπουργό, ἴσως, κάποιον τρίτο.

Ποιὸς θὰ εἶναι ὁ νέος ρόλος τοῦ Ἀλ. Τσίπρα; Θὰ εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Μνημονίου ποὺ μᾶς ἔφερε. Ὁ ἐξευτελισμός του θὰ εἶναι ἄμεσος καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ θέσῃ ὁ ἴδιος τοὺς ὅρους τῆς ἀποχώρησής του· ὅποιος ἀμφιβάλλει γιὰ τὰ ἀνωτέρω, ἂς ρίξῃ μιὰ ματιὰ πρὸς ΓΑΠ μεριά... 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ