ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ἡ νέα νίκη τοῦ ΣυΡιζΑ καὶ προσωπικὰ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, ἂν καὶ προέκυψε ἀπὸ μία συρρικνωμένη ἐκλογικὴ περίοδο καὶ πρὶν τὴν ψήφισι τῶν ἐφαρμοστικῶν νόμων τοῦ τρίτου Μνημονίου· ἐξ ἴσου σημαντικὴ θεωρεῖται καὶ ἡ παρουσία τῶν ἈνΕλλ στὴν νέα Βουλὴ καὶ στὴν κυβέρνησι, παρὰ τίς, ἀπαράδεκτες γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, δημοσκοπικὲς προβλέψεις.

Οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς θὰ καταγραφοῦν ὡς ἐκλογὲς ὑφαρπαγῆς τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπιβλήθηκαν ἀπ' τὸ Βερολῖνο καὶ τὶς Βρυξέλλες γιὰ τοὺς κατωτέρω λόγους: πρῶτον, γιὰ νὰ νομιμοποιηθῇ διὰ τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸ ἐπαίσχυντο Μνημόνιο Τσίπρα καὶ νὰ ἔχουν οἱ δανειστὲς τὴν τυπικὴ θεσμικὴ κάλυψι καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπ' τὰ λεγόμενα ἀριστερὰ βαρίδια (τὴν Πλατφόρμα τοῦ Π. Λαφαζάνη καὶ τοὺς λοιποὺς ἀρνητὲς τοῦ Μνημονίου) καί, κυρίως, τὴν ἀπερχόμενη πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, τῆς ὁποίας οἱ θέσεις καὶ ἡ ἀκλόνητη ἐπιχειρηματολογία προκαλοῦν τρόμο, στὴν κυριολεξία, τόσο στὸν Ἀλ. Τσίπρα ὅσο καὶ στοὺς δανειστές, οἱ ὁποῖοι προβληματίζονται ἀπ' τὴν ἐπιμονή της περὶ νομικῆς ὑποστηρίξεως ποὺ θἄπρεπε νὰ ἔχῃ μία (ὁποιαδήποτε) κυβέρνησι κατὰ τὴν διαπραγμάτευσι τοῦ δημοσίου χρέους.

Οἱ ἑπόμενες ἡμέρες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ θὰ εἶναι ἡμέρες σκληρῆς δοκιμασίας, καθὼς τὰ πλήγματα θὰ εἶναι συνεχῆ. Ἡ μεταλλαγμένη κυβερνῶσα Ἀριστερὰ θὰ ἀρκῆται σὲ δικαιολογίες τοῦ τύπου: "δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε ἀλλοιῶς" καὶ "θὰ μᾶς διώξουν ἀπ' τὸ €", κερδήζοντας τὸν ἀπαραίτητο χρόνο· ἡ κατάρρευσί τους ὅμως θὰ εἶναι ραγδαία καὶ κάποια στιγμὴ οἱ ψεύτικες δικαιολογίες θὰ τελειώσουν. Τὸ ἀρνητικὸ τῆς ὅλης ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ἡ ΛαΕ θὰ εἶναι ἐκτὸς βουλῆς καὶ ὁ ἀντιμνημονιακὸς λόγος θὰ ἐκφράζεται -συρρικνωμένος- μόνο ἀπ' τὸ ΚΚΕ.

Ἡ καλλιέργεια αὐταπατῶν ἀποτέλεσε σταθερὰ τοῦ ἑλληνικοῦ ρεφορμισμοῦ καὶ ὄχι μόνον αὐτοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ συντομότερη κατάρρευσι τῶν σχεδίων τῶν δανειστῶν καὶ τῶν πολιτικῶν τους ἐκπροσώπων ἀποτελεῖ καθῆκον γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο λαό μας καὶ τὸ αἴτημα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας θὰ εἶναι ἐπίκαιρο, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Ἴδωμεν!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ