Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2015

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μόλις ἐχθές (25 Ὀκτωβρίου) πληροφορηθήκαμε ἀπ' τὴν ἐνημερωτικὴ ἱστοσελίδα newsbomb.gr τοῦ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ὅτι ἡ ΕΛΑΣ βλέπει "φανατικοὺς δωδεκαθεϊστὲς πίσω ἀπ' τὶς ἐκρήξεις σὲ Καλαμάτα καὶ Μυστρᾶ", ἐνῷ σήμερα (26/10), ἡ ἴδια ἱστοσελίδα ἐπανέρχεται γιὰ νὰ μᾶς ... ἐνημερώσῃ, ὅτι "τὰ μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς "Ὁμάδας Ε" ποὺ ἔχουν ὡς σύμβολό τους τὸ δελφικὸ Ε καὶ πιστεύουν στὸν Δία ... σχεδίαζαν μπαρὰζ βομβιστικῶν ἐπιθέσεων".
Κατ' ἀρχὰς ὅλοι ὅσοι μᾶς γνωρίζουν, θὰ συμφωνήσουν στὸ ὅτι τὰ δύο ἀνωτέρω ἄρθρα ἀποτελοῦν τὸν ὁρισμὸ τῆς παραπληροφόρησης καὶ ἀποροῦμε γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα καὶ τὴν ἐγκυρότητα αὐτῶν ποὺ γράφει καὶ διαδίδει, ἰδιαιτέρως τὴν περίοδο ποὺ ὁ ἑλληνικὸς πολυθεϊσμὸς ἀπαιτεῖ ἀπ' τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχῃ, ἐκτὸς συγκλονιστικοῦ ἀπροόπτου, τὴν τυπικὴ ἀναγνώρισι. Καμμία ἀκροδεξιὰ "Ὁμάδα Ε", μὲ θρῃσκευτικὴ χροιά, δὲν ὑπάρχει στοὺς κόλπους μας· ἐὰν ὑπῆρχε θὰ τὴν γνωρίζαμε.
Οἱ Ἕλληνες πολυθεϊστές -καὶ ὄχι δωδεκ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ προλογικὸ μέρος τοῦ πλατωνικοῦ Τιμαίου (17a-26c).
Ὁ Σωκράτης συνοψίζει κατ' ἀρχάς, διαλεγόμενος μὲ τὸν Τίμαιο (17a-20d) τὰ ὅσα ἐλέχθησαν περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας (17c) καὶ ὁ Κριτίας διηγεῖται τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως (20e) τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως τοῦ τὰ μετέφερε ὁ παπποῦς του, Κριτίας καὶ αὐτός, ἀπ' τὸν Δρωπίδη καὶ τὸν τῶν ἑπτὰ σοφώτατον Σόλωνα (20d). Ὁ Ἀθηναῖος σοφὸς συνάντησε τοὺς Αἰγυπτίους ἱερεῖς τῆς Σάιδας, στὴν ὁποίαν λατρεύεται ἐπίσης ἡ Ἀθηνᾶ καὶ τοῦ μίλησαν γιὰ τὴν πόλι (σ.σ. τὴν Ἀθήνα), ἡ ὁποία ἔσωσε στοὺς μυθικοὺς χρόνους ὅλον τὸν κόσμο ἀπ' τὴν Ἀτλαντίδα, τὴν ἐπιθετικὴ δύναμι τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία μὲ ὕβριν (24e) εἶχε ἐπεκταθῆ καὶ κυριεύσει ὅλην τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία.
Πολλοὶ μελετητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Vidal-Naquet, ταὐτίζουν τὴν Ἀτλαντίδα μὲ τὴν Ἀθήνα τοῦ 5ου αἰῶνα, μετὰ τὰ περσικὰ καὶ βρίσκουν ἀντιστοιχίε…

"ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ" ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου, στὶς 12:00μ.μ., στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου θὰ συζητήσουμε ἔνα βιβλίο γιὰ τὰ μαθηματικὰ ταξείδια τοῦ Πὼλ Ἔρντος:
Τὸ μυαλό μου εἶναι ἀνοιχτό τοῦ Bruce Schechter (ἐκδ. Τραυλός, 2015).
Γεννημένος στὴν Βουδαπέστη τὸ 1913, ὁ ἐκκεντρικὸς Πὼλ ἐσπούδασε Μαθηματικὰ καὶ διακρίθηκε στὴν Θεωρία Ἀριθμῶν, στὴν Γεωμετρία, στὴν Θεωρία Συνόλων, στὴν Συνδυαστικὴ καὶ στὴν Θεωρία Γραφημάτων. Συνέγραψε περισσότερες ἀπὸ 1500 δημοσιεύσεις καὶ θεωρεῖται πρωτοπόρος στὴν ὑποτύπωσι τῆς Πιθανοτικῆς Μεθόδου. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου ἀποτελεῖ πιστὴ μετάφρασι τῆς πιὸ γνωστῆς ἐκφράσεώς του: "My brain is open", τὴν ὁποίαν διετύπωνε μόλις τοῦ ἀναφερόταν ἕνα ἄλυτο μαθηματικὸ πρόβλημα. Τὸ βιβλίο ἑστιάζει στὸν ἐκκεντρικὸ προσωπικό του βίο (δὲν εἶχε μόνιμη ἰδιοκτησία, αὐτοκίνητο κ.λπ.) καὶ στὶς ἐμμονές του, χαρακτηριστικὸ καὶ αὐτὸ τῶν μεγάλων μαθηματικῶν.
Ὁ πρόλογος εἶναι τῶν Γ. Εὐαγγελοπούλου καὶ Π. Μπρέγιαννη, ἐνῷ ἡ μετάφρασι τοῦ Γ. Κυριακοπούλου. 
Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες σ…

ΟΙ "10 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ" ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 23 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸ Βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11/Χαλάνδρι), συναντιόμαστε καὶ πάλι καὶ συζητᾶμε τίς: 
10 Μεγάλες Ἐξισώσεις ποὺ ἄλλαξαν τὸν κόσμο, τοῦ Robert P. Crease (ἐκδ. Ἀρχέτυπο).
Ὁ R. Crease, πρόεδρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Stony Brook τῆς Ν. Ὑόρκης, διατρέχει τὴν ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν ἀπ' τὴν ἁπλούστερη ἐξίσωσι 1+1=2 ἔως αὐτὴν τοῦ Einstein, τὴν γνωστή μας: E=m c2. Ξαναθυμόμαστε τὸ πυθαγόρειο θεώρημα καὶ τὴν παρουσίασί του στὸν πλατωνικὸ Μένωνα καὶ τοὺς νόμους τῆς κινήσεως καὶ τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, τοῦ Νεύτωνα: F=ma καὶ Fg=k m1m2/r2. Ἐπίσης, τὴν ἐξίσωσι τοῦ Euler: eiπ+1=0, τὸν δεύτερο νόμο τῆς Θερμοδυναμικῆς, τὶς ἐξισώσεις τοῦ Maxwell, τὴν προαναφερθεῖσα τοῦ Einstein, τὴν Ἀρχὴ τῆς Ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg κ.ἄ.
Τὸ βιβλίο διαβάζεται εὐχάριστα, ἂν καὶ ἀπαιτοῦνται οἱ βασικὲς γνώσεις Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῆς.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς χώρας μας (σ.σ. κατὰ δήλωσίν του), ὑπέγραψε τὴν μερικὴ ἄρσι τῶν περιορισμῶν στὴν κίνησι κεφαλαίων (πιὸ γνωστῶν ὡς capital controls) γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐπακριβῶς 10.000,00€/μῆνα γιὰ τὶς Μητροπόλεις καὶ 20.000,00€/μῆνα γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀπολύουν ἐργαζομένους λόγῳ δυσκολιῶν ποὺ συνεπάγονται οἱ περιορισμοὶ αὐτοί.
Πρόκειται γιὰ ἄλλη μία σκανδαλώδη ἐξαίρεσι μὲ ... ἀριστερὴ ὑπογραφή, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει ὅτι ἡ συγκυβέρνησι ΣύΡιζα-ἈνΕλλ ἐπιμένει στὶς ταξικὲς διακρίσεις ὑπὲρ τῆς Ὀλιγαρχίας καὶ τμημάτων της, ἰδιαιτέρως ὑπὲρ ἑνὸς μηχανισμοῦ ποὺ ἔχει διακριθῆ, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, γιὰ τὸν ἀμύθητο πλοῦτο του καὶ τὴν σκοταδιστική του δρᾶσι. 
Δυστυχῶς, οἱ φόβοι μας ἐπιβεβαιώθηκαν καί, ὅπως φαίνεται, θὰ εἴμαστε πάλι "στὸ ἴδιο ἔργο θεατές". Ἡ κυβέρνησι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα θὰ ἀποδειχθῇ λίγη, πολὺ λίγη, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς στοιχειώδεις τομὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸν ἐκσυχρονισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) θὰ συνεχίσουμε τὴν μελέτη τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Τιμαίου.
Θέμα μας: Ὁ λόγος καὶ ὁ μῦθος, ἐπακριβῶς ὁ εἰκὼς λόγος καὶ ὁ εἰκὼς μῦθος. Μετοχὴ παρακειμένου τοῦ ρήματος -εἴκω: ὁμοιάζω, στὸν παρακείμενο ἔοικα, ἐξ οὗ καὶ εἰκών (ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Ι., Λεξικὸν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Γλώσσας, σ. 305 καὶ 355), ὁ εἰκὼς λόγος χρησιμοποιεῖται ἀπ' τὸν Πλάτωνα στὸν Τίμαιον γιὰ νὰ δηλώσῃ τὸ μὴ κυριολεκτικὸν τῆς κοσμογονίας του. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο τῆς εἰσαγωγῆς (σ. 25) εἶχε ἐπισημανθῆ ὡς ἕνα ἀπ' τὰ τρία ἀξιώματα (ὁμολογήματα) τοῦ Τιμαίου: "ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἔκθεσι τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου δὲν διεκδικεῖ μερίδιο στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἀλλὰ ἔχει κατ' ἀνάγκην τὴν μορφὴ εἰκότος μύθου, ἀληθοφανοῦς ἐξιστορήσεως". 
Στὸ κείμενο χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ δύο ὅροι, δίχως νὰ προσδιορίζεται ἐπακριβῶς ἡ διαφορά τους· στὸ 29c διαβάζουμε: τοὺς δὲτοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπεικασθέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότος ἀνὰ λόγον τε ἐκε…

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝῌ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἑτοιμάζεται νὰ ἀναγνώσῃ τὶς νέες προγραμματικές του δηλώσεις, ὄχι ὅμως ὡς νικητής, ἀλλ' ὡς ἡττημένος. Δὲν θὰ ἐξαγγείλῃ τὸ περιβόητο "σκίσιμο" τῶν δύο Μνημονίων ΓΑΠ καὶ Σαμαρᾶ, ἀλλὰ τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του, τοῦ ἐπαίσχυντου καὶ κατάπτυστου Μνημονίου Τσίπρα.
Ὅπως καὶ τὸν περασμένο Ἰανουάριο ἔχει χάσει ἤδη πολὺ χρόνο, καθὼς οἱ ἐκλογὲς πραγματοποιήθηκαν στὶς 20 Σεπτεμβρίου καὶ οἱ προγραμματικὲς δηλώσεις θὰ ἀναγνωσθοῦν δεκαπέντε ἡμέρες μετά. Ὅσο γιὰ τὸν λόγο τῆς καθυστέρησης, εἶναι νὰ γελᾷς μὲ τοὺς λεγόμενους ἀνεπάγγελτους ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς· ἡ ἐπίσκεψι στὶς ΗΠΑ καὶ ἡ πρόσκλησί του ἀπ' τὸ ἵδρυμα Κλῖντον μέσῳ τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου. Δὲν θὰ σταθοῦμε στὴν ἀνεπάρκεια τοῦ πρωθυπουργοῦ (τὰ ἐλλειπῆ ἀγγλικά του, ἡ μὴ προετοιμασία του γιὰ τὸν διάλογο μὲ τὸν πρώην ἀμερικανὸ πρόεδρο κ.ἄ.). Δικό του θέμα, τοῦ ἐπιτελείου του καὶ τῶν ψηφοφόρων του. Ἐμᾶς πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, τὸ τί "ἔδωσε", ἐν ὄψει τῶν συγκρούσεων π…