ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) θὰ συνεχίσουμε τὴν μελέτη τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Τιμαίου.

Θέμα μας: Ὁ λόγος καὶ ὁ μῦθος, ἐπακριβῶς ὁ εἰκὼς λόγος καὶ ὁ εἰκὼς μῦθος. Μετοχὴ παρακειμένου τοῦ ρήματος -εἴκω: ὁμοιάζω, στὸν παρακείμενο ἔοικα, ἐξ οὗ καὶ εἰκών (ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Ι., Λεξικὸν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Γλώσσας, σ. 305 καὶ 355), ὁ εἰκὼς λόγος χρησιμοποιεῖται ἀπ' τὸν Πλάτωνα στὸν Τίμαιον γιὰ νὰ δηλώσῃ τὸ μὴ κυριολεκτικὸν τῆς κοσμογονίας του. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο τῆς εἰσαγωγῆς (σ. 25) εἶχε ἐπισημανθῆ ὡς ἕνα ἀπ' τὰ τρία ἀξιώματα (ὁμολογήματα) τοῦ Τιμαίου: "ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἔκθεσι τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου δὲν διεκδικεῖ μερίδιο στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἀλλὰ ἔχει κατ' ἀνάγκην τὴν μορφὴ εἰκότος μύθου, ἀληθοφανοῦς ἐξιστορήσεως". 

Στὸ κείμενο χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ δύο ὅροι, δίχως νὰ προσδιορίζεται ἐπακριβῶς ἡ διαφορά τους· στὸ 29c διαβάζουμε: τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπεικασθέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότος ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας, ἐνῷ στὸ 29d: ὥστε περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦθον ἀποδεχομένους πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν

Αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς διαφορετικὲς κατηγορήσεις τοῦ εἰκότος θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσδιορίσουμε στὴν φιλοσοφική μας συνεύρεσι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ