ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ προλογικὸ μέρος τοῦ πλατωνικοῦ Τιμαίου (17a-26c).

Ὁ Σωκράτης συνοψίζει κατ' ἀρχάς, διαλεγόμενος μὲ τὸν Τίμαιο (17a-20d) τὰ ὅσα ἐλέχθησαν περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας (17c) καὶ ὁ Κριτίας διηγεῖται τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως (20e) τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως τοῦ τὰ μετέφερε ὁ παπποῦς του, Κριτίας καὶ αὐτός, ἀπ' τὸν Δρωπίδη καὶ τὸν τῶν ἑπτὰ σοφώτατον Σόλωνα (20d). Ὁ Ἀθηναῖος σοφὸς συνάντησε τοὺς Αἰγυπτίους ἱερεῖς τῆς Σάιδας, στὴν ὁποίαν λατρεύεται ἐπίσης ἡ Ἀθηνᾶ καὶ τοῦ μίλησαν γιὰ τὴν πόλι (σ.σ. τὴν Ἀθήνα), ἡ ὁποία ἔσωσε στοὺς μυθικοὺς χρόνους ὅλον τὸν κόσμο ἀπ' τὴν Ἀτλαντίδα, τὴν ἐπιθετικὴ δύναμι τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία μὲ ὕβριν (24e) εἶχε ἐπεκταθῆ καὶ κυριεύσει ὅλην τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία.

Πολλοὶ μελετητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Vidal-Naquet, ταὐτίζουν τὴν Ἀτλαντίδα μὲ τὴν Ἀθήνα τοῦ 5ου αἰῶνα, μετὰ τὰ περσικὰ καὶ βρίσκουν ἀντιστοιχίες στὴν ἀποικιοκρατική της συμπεριφορὰ πρὶν τὴν μεγάλη καταστροφὴ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. Στὴν ἴδια κατεύθυνσι, ὁ Taylor (σ. 499) θεωρεῖ τὸν μῦθο "καθαρὴ ἐπινόησι τοῦ Πλάτωνα", καθώς, ὅπως γράφει στὸν μεταγενέστερο Κριτία (113b), στηρίζεται στὰ οἰκογενειακὰ ἔγγραφα: καὶ ταῦτά γε δὴ τὰ γράμματα παρὰ τῷ πάππῳ τ' ἦν καὶ ἔτ' ἐστὶ παρ' ἐμοὶ νῦν διαμεμέληταί τε ὑπ' ἐμοῦ παιδὸς ὄντος

Πιθανῶς ἡ ἀφήγησι περὶ Ἀτλαντίδος νὰ συνδέεται μὲ τὸ πρῶτο μέρος, τὴν ἀνακεφαλαίωσιν τῆς Πολιτείας καὶ νὰ θέτῃ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς μὴ εὐνομουμένης πόλεως, καθὼς ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἰσχὺς δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὕβριν (τὴν ἐπεκτατικότητα) καὶ τὴν νέμεσιν, τὴν καταστροφή της.

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι καὶ σχόλια τοῦ Β. Κάλφα (Ἑστία, 2013) καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία:

CORNFORD, M. Fr. (1935), Plato's Cosmology, σσ. 9, Hackett Publishing Company, Indiana καὶ
TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σσ. 496, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Εἰδικὰ γιὰ τὸν μῦθο τῆς Ἀτλαντίδας διαβάζουμε: 
ΒΛΥΖΙΩΤΗ, Θ. -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Χ., Πλάτωνος Τίμαιος, σσ. 18, Ζαχαρόπουλος καὶ
ΚΟΡΔΑΤΟΥ, Γ., Πλάτωνος Κριτίας, Ζαχαρόπουλος.

Ἐπίσης, χρήσιμη εἶναι ἡ ἀνάγνωσι τῆς εἰσαγωγῆς, τῆς ἀποδόσεως καὶ τῶν σχολίων τοῦ Παύλου Γρατσιάτου ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Φέξη (1911) καὶ τῶν σχολίων τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Πρόκλου:

ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, τ. 642 καὶ 643, ἐκδ. Κάκτος.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ