ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος, ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς χώρας μας (σ.σ. κατὰ δήλωσίν του), ὑπέγραψε τὴν μερικὴ ἄρσι τῶν περιορισμῶν στὴν κίνησι κεφαλαίων (πιὸ γνωστῶν ὡς capital controls) γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐπακριβῶς 10.000,00€/μῆνα γιὰ τὶς Μητροπόλεις καὶ 20.000,00€/μῆνα γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀπολύουν ἐργαζομένους λόγῳ δυσκολιῶν ποὺ συνεπάγονται οἱ περιορισμοὶ αὐτοί.

Πρόκειται γιὰ ἄλλη μία σκανδαλώδη ἐξαίρεσι μὲ ... ἀριστερὴ ὑπογραφή, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει ὅτι ἡ συγκυβέρνησι ΣύΡιζα-ἈνΕλλ ἐπιμένει στὶς ταξικὲς διακρίσεις ὑπὲρ τῆς Ὀλιγαρχίας καὶ τμημάτων της, ἰδιαιτέρως ὑπὲρ ἑνὸς μηχανισμοῦ ποὺ ἔχει διακριθῆ, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, γιὰ τὸν ἀμύθητο πλοῦτο του καὶ τὴν σκοταδιστική του δρᾶσι. 

Δυστυχῶς, οἱ φόβοι μας ἐπιβεβαιώθηκαν καί, ὅπως φαίνεται, θὰ εἴμαστε πάλι "στὸ ἴδιο ἔργο θεατές". Ἡ κυβέρνησι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα θὰ ἀποδειχθῇ λίγη, πολὺ λίγη, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς στοιχειώδεις τομὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸν ἐκσυχρονισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν μερικὴ ἄρσι τῶν capital controls ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας· ἡ συνέχισι τῆς ἐπιβολῆς τῆς σχολικῆς προσευχῆς, οἱ μεθοδεύσεις γιὰ τὴν ἀθώωσι τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, ἐπιχειρηματιῶν καὶ δημοσιογράφων τῆς περιβόητης λίστας Φαλσανί (ἢ Λαγκάρντ ὅπως, κακῶς, ἔγινε πιὸ γνωστὴ σ' ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς), τὰ προβληματικὰ πόθεν ἔσχες τῶν μελῶν της κ.ἄ., μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ βίος της θὰ εἶναι σύντομος καὶ προσβλητικὸς γιὰ τὴν Ἀριστερὰ καὶ τὶς ἀξίες της.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ