Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μόλις ἐχθές (25 Ὀκτωβρίου) πληροφορηθήκαμε ἀπ' τὴν ἐνημερωτικὴ ἱστοσελίδα newsbomb.gr τοῦ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ὅτι ἡ ΕΛΑΣ βλέπει "φανατικοὺς δωδεκαθεϊστὲς πίσω ἀπ' τὶς ἐκρήξεις σὲ Καλαμάτα καὶ Μυστρᾶ", ἐνῷ σήμερα (26/10), ἡ ἴδια ἱστοσελίδα ἐπανέρχεται γιὰ νὰ μᾶς ... ἐνημερώσῃ, ὅτι "τὰ μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς "Ὁμάδας Ε" ποὺ ἔχουν ὡς σύμβολό τους τὸ δελφικὸ Ε καὶ πιστεύουν στὸν Δία ... σχεδίαζαν μπαρὰζ βομβιστικῶν ἐπιθέσεων".

Κατ' ἀρχὰς ὅλοι ὅσοι μᾶς γνωρίζουν, θὰ συμφωνήσουν στὸ ὅτι τὰ δύο ἀνωτέρω ἄρθρα ἀποτελοῦν τὸν ὁρισμὸ τῆς παραπληροφόρησης καὶ ἀποροῦμε γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα καὶ τὴν ἐγκυρότητα αὐτῶν ποὺ γράφει καὶ διαδίδει, ἰδιαιτέρως τὴν περίοδο ποὺ ὁ ἑλληνικὸς πολυθεϊσμὸς ἀπαιτεῖ ἀπ' τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχῃ, ἐκτὸς συγκλονιστικοῦ ἀπροόπτου, τὴν τυπικὴ ἀναγνώρισι. Καμμία ἀκροδεξιὰ "Ὁμάδα Ε", μὲ θρῃσκευτικὴ χροιά, δὲν ὑπάρχει στοὺς κόλπους μας· ἐὰν ὑπῆρχε θὰ τὴν γνωρίζαμε.

Οἱ Ἕλληνες πολυθεϊστές -καὶ ὄχι δωδεκαθεϊστές, ὅπως ἐσφαλμένα ἔχει γραφῆ- οὔτε διαπράττουμε οὔτε θὰ καταφύγουμε ποτὲ σὲ ἔκνομες ἐνέργειες (βομβιστικὲς ἢ συναφεῖς). Τὶς ἀπεχθανόμαστε, διότι εἶναι ἐκτὸς τοῦ πλαισίου δράσεώς μας καὶ ἀντίθετες μὲ τὶς διδαχὲς τῶν μεγάλων μας προγόνων. Οἱ ἐνασχολήσεις μας εἶναι συγκεκριμένες: θρῃσκευτικὲς τελετές, διαλέξεις καὶ ἀνοικτὲς συζητήσεις σὲ δημόσιους χώρους, δημοσιευμένες στὸ διαδίκτυο καὶ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. 

Τὰ ἀνωτέρω τὰ γνωρίζουν ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι, πιθανῶς καὶ ὁ ἀνώνυμος συντάκτης τῶν δύο ἄρθρων· ἐὰν ὄχι αὐτός, θεωρεῖται βέβαιον, ὅτι τὰ γνωρίζει ὁ ... ὑποβολέας του. Ἑπομένως, τὸ ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ διατυπωθῇ εἶναι: γιατί τώρα; Ἡ ἀπάντησι ἀπ' τοὺς καλῶς γνωρίζοντες εἶναι ἁπλῆ: διότι τώρα εἴμαστε κοντά, πολὺ κοντὰ στὴν τυπικὴ ἀναγνώρισί μας ὡς λατρευτικῆς (θρῃσκευτικῆς) κοινότητας. Ἔχουμε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπ' τὸ νεοελληνικὸ κράτος καὶ θὰ τὰ καταθέσουμε. Δύσκολα θὰ ὑπάρξῃ ἀπόρριψι· ἐκτὸς κι ἂν κάποιοι καταφέρουν νὰ ἀποδείξουν (...), ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες πολυθεϊστὲς εἶναι τρομοκράτες, τοποθετοῦν βόμβες κ.ἄ. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ "κάποιοι"; Αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλουν τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολυθεϊσμοῦ, διότι γνωρίζουν ὅτι, λίγους αἰῶνες μετὰ τὶς ἀπόπειρες τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Πλήθωνος "ἐπιστρέφουμε γιὰ νὰ μείνουμε", κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον.

Ἂς προσέχῃ λοιπὸν ὁ Δημήτρης Γιαννακόπουλος μὲ τὶς συνεργασίες του, διότι οἱ προειδοποιήσεις του πρὸς τὸν Πᾶνο Καμμένο καὶ τὴν κυβέρνησι, τοῦ τύπου: "οἱ κραυγὲς καὶ οἱ ἀπειλές σας δὲν πρόκειται νὰ μᾶς φιμώσουν" (πρωτοσέλιδο σήμερα στὸ newsbomb.gr) θὰ εἶναι ἁπλὲς στρακαστροῦκες, σὰν τὶς βόμβες ποὺ τοποθέτησαν οἱ ... δωδεκαθεϊστές.

Ἡ διαμαρτυρία τοῦ newsbomb ἐδῶ:

http://www.newsbomb.gr/prionokordela/opinions/story/636757/newsbomb-gr-oi-krayges-kai-oi-apeiles-sas-den-prokeitai-na-mas-fimosoyn 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ