Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2015

"ΤΑ ΜΥΣTΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ" ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 27 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11) θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Marcus du Sautoy: 
Τὰ Mustήρια τῶν ἀρι8μῶν (ἐκδ. Τραυλός, 2012).
Πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα βιβλίο τοῦ "πιὸ ἐπικοινωνιακοῦ Μαθηματικοῦ τῆς ἐποχῆς μας" κατὰ τὸν Richard Dawkins, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε κεφάλαια· στὸ τέλος τοῦ καθενὸς ἐξ αὐτῶν τίθεται πρὸς συζήτησιν ἕνα ἀπ' τὰ πιὸ διάσημα, ἄλυτα προβλήματα τῶν Μαθηματικῶν, τὰ λεγόμενα καὶ "ἐπικηρυγμένα" γιὰ ἕνα ἑκατομύριο δολλάρια ἀπ' τὸν Ἀμερικανὸ ἐπιχειρηματία Λάντον Κλέι. Λ.χ., στὸ τέλος τοῦ πρώτου κεφαλαίου: "Ἡ περίεργη περίπτωσι τῶν ἀτέρμονων πρώτων", τίθεται τὸ γνωστό μας πρόβλημα τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ρῆμαν, τῆς συνάρτησης ζ.
Ὁ Marcus du Sautoy εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, στὴν ἕδρα Charles Simonyi, ἐνῷ στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ εἶναι πολὺ γνωστὸς ἀπ' τὰ βιβλία του: Ἡ μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν (Τραυλός, 2005) καὶ Θεωρία ὁμάδων (Τραυλός, 2009).

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, μᾶς θυμίζει ὅλο καὶ περισσότερο τὸν ἀλήστου μνήμης ὁλετῆρα Γιῶργο Παπανδρέου. Προϊόντος τοῦ χρόνου, ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο, στὴν σημερινή, πρωσική του ἔκδοσι, τὸν ἔχει ἐπιλέξει γιὰ νὰ φέρῃ στὴν Βουλὴ καὶ νὰ "περάσῃ" τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦσαν, λόγῳ τῶν κοινωνικῶν ἀντιδράσεων, νὰ προωθήσουν οἱ φθαρμένοι Σαμαρᾶς καὶ Βενιζέλος.
Ἡ πρὸ ὀλίγου παραίτησι τοῦ Γαβριὴλ Σακελλαρίδη δεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀπειλῶντας μὲ τὴν μὴ προσέλευσί του στὴν ψηφοφορία στὴν Βουλή, ὁ πρώην κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος καί, ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀνέδειξε, ἔστω καὶ ὄχι στὴν πληρότητά του, τὸ συνειδησιακὸ πρόβλημα τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στὸ Κοινοβούλιο. Ἀρνήθηκε νὰ ψηφίσῃ τοὺς ἐφαρμοστικοὺς νόμους τοῦ τρίτου μνημονίου, τὸ ὁποῖο, ὅμως, εἶχε ὑπερψηφίσει πρὸ τριμήνου. Ὁ Γ. Σακελλαρίδης διαπιστώνει τώρα, αὐτὸ ποὺ εἶχε τονισθῆ τότε, τὸν Αὔγουστο, ὅτι τὸ "Μνημόνιο Τσίπρα" θὰ εἶναι τὸ ἴδιο καταστροφικό, ἴσως καὶ περισσότερο, …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας στὸν Τίμαιο (29d-31b).

Οἱ τρεῖς προϋποθέσεις τοῦ Τιμαίου, τὶς ὁποῖες ἐξετάσαμε στὴν προηγουμένη ἑνότητα, ἔχουν γίνει ἤδη ἀποδεκτὲς ἀπ' τὸν Σωκράτη· ὁ Τίμαιος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος λόγου θὰ συνεχίσῃ, ἀναφερόμενος στὴν αἰτία τῆς δημιουργίας, στὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ: ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς ἐγγίγνεται φθόνος (29e) καὶ στὴν μοναδικότητα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου: εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς ἔστιν καὶ ἔτ' ἔσται (31b).

Ἀξίζει νὰ προσεχθῇ, ὅτι στὸ ἐδάφιο αὐτὸ εἰσάγονται τὰ τέσσερα αἴτια (Κάλφας, σσ. 349), τὰ ὁποῖα θὰ ταξινομήσῃ πληρέστερα ὁ Ἀριστοτέλης στὰ Μετὰ τὰ Φυσικά· τὸ τελικὸν αἴτιον, ἡ προαναφερθεῖσα ἀγαθότης τοῦ δημιουργοῦ, τὸ ποιητικόν (ὁ δημιουργός), τὸ εἰδικὸν (τὸ νοητὸν ὑπόδειγμα) καὶ τὸ ὑλικόν (τῆς πλανωμένης αἰτίας εἶδος).

Ἡ διάκρισις αὐτὴ εἶναι κατὰ βᾶσιν "ἀριστοτελική", καθὼς συναντᾶται στὰ Με…

"ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ" ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸ Καφὲ τῶν ἐκδόσεων Γαβριηλίδης (Ἁγ. Εἰρήνης 17, Μοναστηράκι), ὁ Ἀνδρέας Λύκος θὰ παρουσιάσῃ τὸ βιβλίο του:
Ἀναμνήσεις Συμμετρίας
Στὶς 13 Φεβρουαρίου, ὁ καθηγητὴς Θωμᾶς Ἰωάννου παραδίδει διάλεξι στὴν Ἀρχιτεκτονικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης, μὲ θέμα τὴν συμμετρία στὸ ἔργο τοῦ διάσημου χαράκτη Μ. Κ. Escher. Ἡ διάλεξι ἂν καὶ σημειώνῃ μεγάλη ἐπιτυχία, θὰ τελειώσῃ μὲ προβληματισμό, ὁ ὁποῖος θὰ προκύψῃ ἀπ' τὴν ἀπροσδόκητη παρατήρησι ἑνὸς νεαροῦ: "μοῦ δώσατε (σ.σ. ἀπευθυνόμενος στὸν Θωμᾶ) τὴν ἐντύπωσι, ὅτι ἔχετε βιώσει τὸ κάθε ἔργο (σ.σ. τοῦ Escher) σὰν νὰ ἔχετε ταξιδέψει μέσα σ' αὐτό". 
Ἡ Ραφαέλα Μπελσίνι ἀφηγεῖται στὸ ἡμερολόγιό της, πῶς γνώρισε τὸν Θωμᾶ (σ.σ. ἀπ' τὸν ἴδιο τὸν Escher!!!) στὸ Ἄμστερνταμ πολλὰ χρόνια πρίν, ὅταν ὁ Θωμᾶς ἐκπονοῦσε τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸν Escher, προσπαθῶντας νὰ ἐρευνήσῃ τὴν σχέσι Μαθηματικῶν καὶ Τέχνης.
Τὸ βιβλίο θὰ συμπαρουσιάσουν ἡ ἐπιμελήτριά του Ἑλένη Κοσμᾶ καὶ οἱ γνωστο…

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, θὰ συζητήσουμε ἔνα πολιτικὸ βιβλίο, ἐπακριβῶς ἕνα graphic novel, τήν:
Δημοκρατία,τῶν Ἀλέκου Παπαδάτου, Ἀβραὰμ Κάουα καὶ Annie Di Donna (ἐκδ. Ἴκαρος, 2015).

Οἱ συγγραφεῖς ἀφηγοῦνται τὴν γέννησι καὶ τὴν στερέωσι τῆς δημοκρατίας στὴν Ἀθήνα μέσῳ τῆς φανταστικῆς προσωπικῆς ἱστορίας τοῦ Λεάνδρου, ἑνὸς νεαροῦ ἀγγειοπλάστη. Τὸ βιβλίο ἀναπαριστᾷ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα μὲ θαυμαστὴ ἀκρίβεια, καθὼς οἱ συγγραφεῖς ἔχουν μελετήσει τὶς Ἱστορίες τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Θουκυδίδη καὶ τὴν Ἀθηναίων Πολιτεία τοῦ Ἀριστοτέλους. 

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὸ βιβλίο, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν συνέντευξι τῶν συγγραφέων στὴν ἐφημερίδα ΤὸΒῆμα, στὴν Λαμπρινὴ Κουζέλη: 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=721404

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον πολιτεύεται ὁ πρ. ὑπ. Δημοσίας Τάξεως καὶ ὄχι Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὅπως ἀποκαλεῖται ὁ ἑκάστοτε ὑπεύθυνος τῆς κατασταλτικῆς λειτουργίας τοῦ νεο-φιλελεύθερου κράτους, εἶναι ἄξιος παρατηρήσεως. Ὄχι τόσο γιὰ τὶς πολιτικές του ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες δὲν διαφέρονται σὲ ἀντιδραστικότητα ἀπ' τὶς ἀντίστοιχες τῶν προκατόχων του (Δεξιῶν, Πασόκων ἢ Οἰκουμενικῶν), ἀλλὰ ἀπ' τὸν τρόπο ἐπικοινωνίας ποὺ ἐγκαινίασε μὲ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ὁ Γιάννης Πανούσης ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ἐκπλήσσῃ ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ δὲν εἶναι ὑπουργός. Κατήγγειλε στὴν ἁρμόδια εἰσαγγελλικὴ ἀρχή, ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑπουργικῆς του θητείας ἀπειλήθηκε (...) ἀπὸ δύο κυβερνητικοὺς βουλευτὲς κι ἕνα μέλος τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣυΡιζΑ, "φωτογραφίζοντας" τὸν Πᾶνο Λάμπρου, κομματικὸ στέλεχος, ἐξειδικευμένο στὰ δικαιώματα τῶν κρατουμένων· ἑπομένως καὶ τῶν καταδικασθέντων γιὰ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, λ.χ. τὰ μέλη τῶν Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς, τῆς 17 Νοέμβρη κ.λπ. 
Τὸ εὔλογο ἐρώτημα εἶναι γιατί τὰ θ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὴν κατανομὴ τῶν ρόλων ἑνὸς ἑκάστου τῶν συνομιλητῶν καὶ τὶς προϋποθέσεις τοῦ διαλόγου (26d-29d).

Ὁ διάλογος μεταξὺ Σωκράτη καὶ Κριτία, μὲ πρόσχημα τὸν πόλεμο Ἀθηναίων καὶ Ἀτλαντίνων, τελειώνει μὲ τὴν ἐντολὴ στὸν Τίμαιο, ὡς τὸν πιὸ εἰδικὸ ἐπὶ θεμάτων Ἀστρονομίας (ὄντα ἀστρονομικώτατον ἡμῶν, 27a) νὰ ἀφηγηθῇ ὡς ἑξῆς: πρῶτον ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τελευτᾶν δὲ εἰς ἀνθρώπου φύσιν (27a). Πρὸ τῆς ἐκκινήσεως ἐπιβάλλεται (κατὰ νόμον, 27b ἢ ἀνάγκη θεούς τε καὶ θεὰς ἐπικαλουμένους εὔχεσθαι πάντα κατὰ νοῦν ἐκείνοις μὲν μάλιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν, 27c) ἡ τελετή, ἡ ἐπίκλησις τῶν θεῶν.

Ἡ συζήτησι θὰ προχωρήσῃ, ἐφ' ὅσον γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ κατωτέρω τρεῖς ἀρχὲς ὑποθέσεις (προϋποθέσεις) τοῦ Τιμαίου:

ἡ πρώτη, ὅτι τόδε τὸ πᾶν διαχωρίζεται σὲ δύο κόσμους· στὸν νοητό, στὸν νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν, ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν (28a) καὶ στὸν αἰσθητό, στὸν δ…