ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας στὸν Τίμαιο (29d-31b).

Οἱ τρεῖς προϋποθέσεις τοῦ Τιμαίου, τὶς ὁποῖες ἐξετάσαμε στὴν προηγουμένη ἑνότητα, ἔχουν γίνει ἤδη ἀποδεκτὲς ἀπ' τὸν Σωκράτη· ὁ Τίμαιος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος λόγου θὰ συνεχίσῃ, ἀναφερόμενος στὴν αἰτία τῆς δημιουργίας, στὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ: ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς ἐγγίγνεται φθόνος (29e) καὶ στὴν μοναδικότητα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου: εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς ἔστιν καὶ ἔτ' ἔσται (31b).

Ἀξίζει νὰ προσεχθῇ, ὅτι στὸ ἐδάφιο αὐτὸ εἰσάγονται τὰ τέσσερα αἴτια (Κάλφας, σσ. 349), τὰ ὁποῖα θὰ ταξινομήσῃ πληρέστερα ὁ Ἀριστοτέλης στὰ Μετὰ τὰ Φυσικά· τὸ τελικὸν αἴτιον, ἡ προαναφερθεῖσα ἀγαθότης τοῦ δημιουργοῦ, τὸ ποιητικόν (ὁ δημιουργός), τὸ εἰδικὸν (τὸ νοητὸν ὑπόδειγμα) καὶ τὸ ὑλικόν (τῆς πλανωμένης αἰτίας εἶδος).

Ἡ διάκρισις αὐτὴ εἶναι κατὰ βᾶσιν "ἀριστοτελική", καθὼς συναντᾶται στὰ Μετὰ τὰ Φυσικά (982b, 13): καὶ γὰρ τἀγαθὸν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἓν τῶν αἰτίων ἐστίν, ἐνῷ παρακάτω λέγει (983a, 27-34): τὰ δ' αἴτια λέγεται τετραχῶς ... τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ... τὴν ὕλην καὶ τὸ ὑποκείμενον ... ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ... καὶ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι (σ. 201-203) καὶ σχόλια (66-84) τοῦ Β. Κάλφα (Ἑστία, 2013) καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία:

CORNFORD, McD. Fr. (1935), Plato's Cosmology, σσ. 33, Hackett Publishing Company, Indiana καὶ
TAYLOR, E. A. (1992), Πλάτων, σσ. 501, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Ἐπίσης, χρήσιμη εἶναι ἡ ἀνάγνωσις τῆς εἰσαγωγῆς, τῆς ἀποδόσεως καὶ τῶν σχολίων τοῦ Παύλου Γρατσιάτου ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Φέξη (1911), τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ καὶ τῶν σχολίων τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Πρόκλου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Μετὰ τὰ Φυσικά, Α2, ἐκδ. Πάπυρος.
ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, τ. 645, ἐκδ. Κάκτος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ