Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον πολιτεύεται ὁ πρ. ὑπ. Δημοσίας Τάξεως καὶ ὄχι Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὅπως ἀποκαλεῖται ὁ ἑκάστοτε ὑπεύθυνος τῆς κατασταλτικῆς λειτουργίας τοῦ νεο-φιλελεύθερου κράτους, εἶναι ἄξιος παρατηρήσεως. Ὄχι τόσο γιὰ τὶς πολιτικές του ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες δὲν διαφέρονται σὲ ἀντιδραστικότητα ἀπ' τὶς ἀντίστοιχες τῶν προκατόχων του (Δεξιῶν, Πασόκων ἢ Οἰκουμενικῶν), ἀλλὰ ἀπ' τὸν τρόπο ἐπικοινωνίας ποὺ ἐγκαινίασε μὲ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Ὁ Γιάννης Πανούσης ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ἐκπλήσσῃ ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ δὲν εἶναι ὑπουργός. Κατήγγειλε στὴν ἁρμόδια εἰσαγγελλικὴ ἀρχή, ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑπουργικῆς του θητείας ἀπειλήθηκε (...) ἀπὸ δύο κυβερνητικοὺς βουλευτὲς κι ἕνα μέλος τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣυΡιζΑ, "φωτογραφίζοντας" τὸν Πᾶνο Λάμπρου, κομματικὸ στέλεχος, ἐξειδικευμένο στὰ δικαιώματα τῶν κρατουμένων· ἑπομένως καὶ τῶν καταδικασθέντων γιὰ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, λ.χ. τὰ μέλη τῶν Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς, τῆς 17 Νοέμβρη κ.λπ. 

Τὸ εὔλογο ἐρώτημα εἶναι γιατί τὰ θυμήθηκε τώρα· κάποιοι ἰσχυρίζονται, ὅτι μόλις ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο καί, μέσῳ τῶν καταγγελιῶν αὐτῶν, βρῆκε ἕναν τρόπο νὰ τὸ διαφημίσῃ ἢ ὅτι ἐπιχειρεῖ, δυσσαρεστημένος ὦν λόγῳ τῆς μὴ συμμετοχῆς του στὸ παρὸν κυβερνητικὸ σχῆμα, νὰ δυσκολεύσῃ τήν, ἤδη στριμωγμένη λόγῳ τῶν ἐπιλογῶν της, κυβέρνησι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴν παροῦσα φᾶσι τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς δανειστές.

Ὅπου καὶ νὰ στοχεύῃ ὁ πρ. ὑπουργός, τὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας ἢ ἐπακριβῶς τῆς "τρομοκρατίας" (σ.σ. ἐντὸς εἰσαγωγικῶν) εἶναι πολὺ σοβαρὸ γιὰ νὰ ἐντάσσεται στὰ παιγνίδια αὐτοῦ τοῦ τύπου. Εἶναι διαπιστωμένο, ὅτι οἱ ὑπερατλαντικοί μας "σύμμαχοι" τὴν χρησιμοποιοῦν ὡς τὸ ἰδανικότερο πρόσχημα γιὰ τὴν περιστολὴ τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ποινικοποίησι τοῦ ἀγῶνα τῶν πληττομένων ἀπὸ τὶς νεοφιλελεύθερες ἀπορρυθμίσεις. Δὲν ἐκπλησσόμαστε ἀπ' τὴν στᾶσι τοῦ Γ. Πανούση· τὴν ἀναμέναμε, ὅπως ἐπίσης ἀναμένουμε, ὅτι κάθε φορὰ ποὺ μία (ὁποιαδήποτε) κυβέρνησι δυσκολεύεται νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν ἐκποίησι τῆς χώρας, θὰ ἐπιστρατεύται ὁ κάθε Πανούσης γιὰ νὰ τὴν διευκολύνῃ. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ