Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, μᾶς θυμίζει ὅλο καὶ περισσότερο τὸν ἀλήστου μνήμης ὁλετῆρα Γιῶργο Παπανδρέου. Προϊόντος τοῦ χρόνου, ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο, στὴν σημερινή, πρωσική του ἔκδοσι, τὸν ἔχει ἐπιλέξει γιὰ νὰ φέρῃ στὴν Βουλὴ καὶ νὰ "περάσῃ" τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦσαν, λόγῳ τῶν κοινωνικῶν ἀντιδράσεων, νὰ προωθήσουν οἱ φθαρμένοι Σαμαρᾶς καὶ Βενιζέλος.

Ἡ πρὸ ὀλίγου παραίτησι τοῦ Γαβριὴλ Σακελλαρίδη δεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀπειλῶντας μὲ τὴν μὴ προσέλευσί του στὴν ψηφοφορία στὴν Βουλή, ὁ πρώην κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος καί, ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀνέδειξε, ἔστω καὶ ὄχι στὴν πληρότητά του, τὸ συνειδησιακὸ πρόβλημα τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στὸ Κοινοβούλιο. Ἀρνήθηκε νὰ ψηφίσῃ τοὺς ἐφαρμοστικοὺς νόμους τοῦ τρίτου μνημονίου, τὸ ὁποῖο, ὅμως, εἶχε ὑπερψηφίσει πρὸ τριμήνου. Ὁ Γ. Σακελλαρίδης διαπιστώνει τώρα, αὐτὸ ποὺ εἶχε τονισθῆ τότε, τὸν Αὔγουστο, ὅτι τὸ "Μνημόνιο Τσίπρα" θὰ εἶναι τὸ ἴδιο καταστροφικό, ἴσως καὶ περισσότερο, ἀπ' τὰ δύο προηγούμενα, τῶν ΓΑΠ καὶ Σαμαρᾶ.

Ἡ ἀπαίτησι τοῦ πρωθυπουργοῦ, νὰ παραδώσῃ ἀμέσως τὴν βουλευτική του ἕδρα ὁ Σακελλαρίδης, δηλαδὴ πρὶν τὴν ἀποψινὴ ψηφοφορία, φανερώνει τὴν ἀγωνία του νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ project ποὺ ἔχει ἀναλάβει, ἐπακριβῶς ποὺ τοῦ ἔχει ἀναθέσει ὁ Β. Σώυμπλε, τὸ ὁποῖο προβλέπει ἀφ' ἑνὸς τὴν διάλυσι τοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας μας, τοῦ ὅποιου ἔχει ἀπομείνει τέλος πάντων, μέσῳ τῆς φορολογήσεως τοῦ κρασιοῦ, τοῦ τσίπουρου, τῆς μπύρας καὶ τῶν ἄλλων ἀγροτικῶν προϊόντων μας ὑψηλῆς ποιότητος, ἀφ' ἑτέρου τὴν ἀποσάθρωσι τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ μέσῳ τῶν περαιτέρω μειώσεων τῶν μισθῶν τοῦ δημοσίου τομέα καὶ τῶν συντάξεων φτώχειας. 

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀπεδείχθη καὶ αὐτός, ἕνας ἀκόμη δωσίλογος καὶ πρέπει νὰ "πέσῃ" τώρα. Ἂς μὴν ἔχουμε πιὰ αὐταπάτες· οἱ ἰμπεριαλιστὲς ἀπέδειξαν, πῶς μπορεῖ νὰ κατακτηθῇ μία χώρα μέ ... εἰρηνικὰ μέσα, ἀρκεῖ νὰ ἔχῃς μαζύ σου τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό. Ἡ καταστροφικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ δανειστὲς στὴν χώρα μας, μὲ πρόσχημα τὸ ὑψηλὸ χρέος, τὸ ὁποῖο, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ διπλασίασαν οἱ ἴδιοι τὴν τελευταία ἑξαετία, πρέπει νὰ σταματήσῃ τώρα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ