ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας στὸν Τίμαιο (31b-34b).

Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ ὁ Τίμαιος παρουσιάζει τὴν δημιουργία τοῦ σώματος τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, τὸν ὁποῖον συνθέτει βάσει τοῦ καλλίστου τῶν δεσμῶν, τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας (31c), ὡς ἑξῆς: 


α/μ=μ/β καὶ ἀντιστρόφως μ/α=β/μ,

ὅπου α, β καὶ μ οι ὄγκοι τῶν τεσσάρων στοιχείων (νερό, ἀέρας, φωτιὰ καὶ γῆ).

Οἱ δύο ἀνωτέρω λόγοι ὑποκρύπτουν κατὰ τὸν Α. Taylor (σ. 681) ἕνα ἐκ τῶν τριῶν διασημοτέρων ἀλύτων προβλημάτων τῆς ἀρχαιότητος, τὸν διπλασιασμὸ τοῦ ὄγκου τοῦ κύβου, πιὸ γνωστὸ ὡς δήλειο πρόβλημα: "ἡ φωτιὰ καὶ ἡ γῆ εἶναι ὄγκοι κι ἔχουν τρεῖς διαστάσεις. ἄρα εἶναι ἀδύνατο νὰ παρεμβληθῇ ἕνας μέσος ὅρος· χρειάζονται δύο. τὴν ἀνάγκη αὐτὴ ἱκανοποιοῦν ὁ ἀέρας καὶ τὸ νερό. ἡ φωτιὰ ἔχει πρὸς τὸν ἀέρα τὴν ἴδια σχέσι ποὺ ἔχει ὁ ἀέρας πρὸς τὸ νερὸ καὶ τὸ νερὸ πρὸς τὴν γῆ" (Taylor, σ. 504).

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι (σ. 202-207) καὶ σχόλια (85-102) τοῦ Β. Κάλφα (Ἑστία, 2013) καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία:

CORNFORD, McD. Fr. (1935), Plato's Cosmology, σσ. 43, Hackett Publishing Company, Indiana καὶ
TAYLOR, E. A. (1992), Πλάτων, σσ. 502, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Ἐπίσης, χρήσιμη εἶναι ἡ ἀνάγνωσις τῆς εἰσαγωγῆς, τῆς ἀποδόσεως καὶ τῶν σχολίων τοῦ Παύλου Γρατσιάτου ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Φέξη (1911), τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ καὶ τῶν σχολίων τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Πρόκλου:


ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, τ. 645, ἐκδ. Κάκτος καί, 

εἰδικὰ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἐδάφιο, ὑπάρχει ἡ πλατωνικὴ πρότασι γιὰ τὸν διπλασιασμὸ τοῦ ὄγκου τοῦ κύβου, στὸ βιβλίο:

ΜΠΡΙΚΑ, Α. Μ. (1970), Τὰ ἄλυτα γεωμετρικὰ προβλήματα τῆς ἀρχαιότητος, σσ. 89.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ