ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ

Ἡ δημόσια συζήτησι γιὰ τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφύλων, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία στοιχειώδη δημοκρατικὴ κατάκτησι, δὲν θὰ τελειώσῃ γρήγορα, καθ' ὅτι τὸ θέμα εἶναι περισσότερο σύνθετο ἀπ' ὅτι φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως. Ἡ συντήρησι τῆς συζήτησης αὐτῆς βολεύει κατ' ἀρχὰς τὴν κυβέρνησι, διότι μέσῳ τῆς συνέχειας αὐτῆς θὰ καταφέρῃ νὰ κρύψῃ τὰ νέα μέτρα ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φέρῃ στὴν Βουλή, κυρίως τὴν συνταξιοδοτικὴ καὶ ἀσφαλιστικὴ ἀπορρύθμισι.

Τὸ θέμα στὴν ὁλότητά του παρουσιάζει ἐγγενεῖς δυσκολίες καὶ αὐτό, διότι τὸ Κίνημα γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Ὁμοφυλοφίλων δὲν ἀποτελεῖ πλέον ἕνα κίνημα ἐρωτικῆς ἀπελευθέρωσης, ἀλλὰ ἔχει ἐνταχθῆ πλήρως στὸ νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο καὶ στὸ παιγνίδι τῆς ἐξουσίας. Λόγῳ τῆς μετάλλαξης αὐτῆς, νεοφιλελεύθεροι καὶ σοσιαλφιλελεύθεροι πολιτικοί (ὅπως λ.χ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας) ἀποτελοῦν ὑποστηρικτές του, ἐνῷ ἕνα εὐρὺ καὶ ἀσύνδετο πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ φᾶσμα (Χρυσῆ Αὐγή, Ἐκκλησία, ΚΚΕ καὶ παραδοσιακοὶ δεξιοί) τάσσεται ἐναντίον. Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι, τὸ ΚΚΕ διαχωρίζει σαφῶς τὴν θέσι του ἀπ' τοὺς ὑπολοίπους, διότι θεωρεῖ ὅτι τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης θὰ ἀποτελέσῃ προπομπὸ τῆς τεκνοθεσίας ἀπ' τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Τὸ θέμα γιὰ τὴν Ἀριστερά (σ.σ. καὶ γιὰ τὴν κοινωνία) ἀποτελεῖ "ἀγεωγράφητο χῶρο", ὅπως πολὺ εὔστοχα σημειώνει στὸ Πρὶν τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου ὁ Γιῶργος Λαουτάρης. Οἱ ταὐτίσεις ὅμως μεταξὺ τοῦ νεο-ναζιστικοῦ χώρου (καὶ τῆς ὑποκριτικῆς Ἐκκλησίας) καὶ τοῦ ΚΚΕ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνες, ὅπως ἐπίσης καὶ μεταξὺ τῆς μεταλλαγμένης καὶ τῆς ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς. Αὐτὸ εἶναι, ὅμως, τὸ θέμα τῆς Ἑλλάδας στὰ τέλη τοῦ 2015;


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ