Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΨΕΥΣΕΩΝ

Τὸ 2015 σήμερα μᾶς ἀποχαιρετᾷ, ἀφήνοντάς μας μιὰ μεγάλη ἀπογοήτευσι, τὴν ὁποίαν ἐλάχιστοι ἀνέμεναν, ἐμοῦ συμπεριλαμβανομένου. Ἡ ἀποτυχία ἐκλογῆς τοῦ Σταύρου Δήμα στὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, μᾶς ὡδήγησε στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου καὶ στὴν κυβέρνησι συνασπισμοῦ ΣυΡιζΑ-ΑνΕλλ. Οἱ πρῶτες θετικὲς ἐνδείξεις ἀποδείχθηκαν λίγες καὶ οἱ ὅποιες ἐλπίδες ἄρχισαν νὰ διαψεύδωνται τὴν 20ὴ Φεβρουαρίου. 

Ἀκολούθησαν οἱ μερικὲς διαφωνίες μὲ τοὺς δῆθεν ἑταίρους, τὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου, ἡ ὑπερήφανη ἑτυμηγορία τοῦ λαοῦ μας καὶ τὸ ΟΧΙ, ἡ διάψευσι τῶν ἐλπίδων του μὲ τὴν ἀμέσως μετὰ ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου Τσίπρα, ὁ πρωτοφανὴς κοινοβουλευτικὸς ἐκπεσμὸς μὲ τὴν ἐπικύρωσί του στὰ μέσα Αὐγούστου, οἱ ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου γιὰ τὴν ἀποπομπὴ τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου καὶ τῆς Ἀριστερῆς Πλατφόρμας, ἡ νέα κυβέρνησι ΣυΡιζΑ-ΑνΕλλ καὶ ἡ συνέχισι τῆς σκληρῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀποδείχθηκε πολὺ "λίγος" γιὰ νὰ "σκίσῃ τὰ Μνημόνια", ὅπως ὑποσχόταν στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἀποδείχθηκε ἐπίσης "ἀνίκανος", διότι διαπραγματευόταν καταβάλλοντας τὶς δόσεις στοὺς δανειστὲς καὶ "τυχοδιώκτης", διότι ἀποδέχθηκε τὰ πάντα προκειμένου νὰ παραμείνῃ στὴν πρωθυπουργικὴ "καρέκλα". Ἂς τοῦ εὐχηθοῦμε (...) ἡ νέα χρονιὰ νὰ τὸν βρῇ στὸ περιθώριο τῆς πολιτικῆς μαζὺ μὲ τοὺς ἐξ ἴσου καταστροφεῖς ΓΑΠ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ στὴν χώρα μας νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπ' τὴν καταστροφικὴ νεοφιλελεύθερη πολιτικὴ μὲ ὁποιοδήποτε (ἀρχικό) οἰκονομικὸ κόστος. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ