ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 9 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα Παλαίχθων (Παλλάδος 24/Μοναστηράκι, 2ος ὄροφος), θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ πρώτη συνάντησι τῆς νέας χρονιᾶς. Μελετᾶμε ἀπ' τὸν Τίμαιο, τὸ περὶ χρόνου ἐδάφιο (37c-39e).

Ὁ χρόνος ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἀπόπειρα ὁμοιότητος τοῦ αἰσθητοῦ παραδείγματος πρὸς τὸ αἰώνιο ὑπόδειγμα, ἐξ οὗ καὶ ὁ χρόνος ἀποτελεῖ κινητὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος: ἐν ἑνὶ κατ' ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον ὠνομάκαμεν (37d). Ἀπ' αὐτὴν τὴν θεμελιακὴ πρότασι προκύπτει ἡ λανθασμένη χρῆσι τοῦ ρήματος ἔστι, ὅσον ἀφορᾷ στὸ εἶναι καὶ στὸ γίγνεσθαι· συνεπείᾳ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, οἱ ἀνακριβεῖς προτάσεις: τὸ γεγονὸς εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ γιγνόμενον εἶναι γιγνόμενον, ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι γενησόμενον καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ ὂν εἶναι (38b). Τὰ οὐράνια σώματα -κι ἐν γένει τὰ αἰσθητά- δὲν ἀποτελοῦν παρὰ βοηθήματα γιὰ τὴν μέτρησι τοῦ χρόνου.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Β. ΚΑΛΦΑ, Πλάτωνος Τίμαιος, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας (Ἀθῆναι, 2014), σ. 214-217 καὶ τὰ σχετικὰ σχόλια 131-159.

Βοηθητικὴ Βιβλιογραφία

1. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου, Ἐννεὰς ΙΙΙ, 7 [45], ἐκδ. Ἀκαδημεία Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 2004.
2. ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς Πλάτωνος Τίμαιον, τ. 648, ἐκδ. Κάκτος, Ἀθῆναι.
3. CORNFORD, Μ., Fr., Plato's Cosmology, σσ. 97, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1935.
4. TAYLOR, E., A., Πλάτων, σσ. 506, ἐκδ. ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι, 2009.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ