Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ νέος ἀρχηγὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας κι ἑτοιμάζεται νὰ διαδεχθῇ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα στὴν πρωθυπουργία γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ νεοφιλελεύθερα μέτρα τοῦ τρίτου Μνημονίου καὶ νὰ προετοιμάσῃ τὸ τέταρτο. Οἱ πρῶτες του δηλώσεις ἐναντίον τοῦ λαϊκισμοῦ (σ.σ. ὅπου λαϊκισμὸς κατὰ τὰ Shicago boys, ἡ ὕπαρξι τοῦ Κράτους κοινωνικῆς προνοίας) δεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Τὸ σχέδιο τῶν Γερμανῶν ἐξελίσσεται κανονικά, δίχως νὰ φαίνεται, τοὐλάχιστον αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅτι μπορεῖ κάποιος, ἐντὸς τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοῦ συστήματος, νὰ τὸ διαταράξῃ, ἐνῷ τὸ λαϊκὸ κίνημα παραμένει στὴν γωνία, ἐμφανῶς ἀπογοητευμένο ἀπ' τὴν στροφὴ Τσίπρα μετὰ τὸ ἠχηρὸ ΟΧΙ τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 5ης Ἰουλίου.

διαπλοκή, ὅπως ἀποκαλεῖται τὸ σύνολο τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας ποὺ συναλάσσεται ὠφελούμενο μὲ τὸ κράτος, τάχθηκε ἀναφανδὸν ὑπὲρ Μητσοτάκη, τῇ ἐξαιρέσει τοῦ Ὁμίλου Βαρδινογιάννη (καί ... τοῦ συγγενοῦς πρὸς αὐτὸν Ὁμίλου Κουρῆ ποὺ ὑποστήριξαν τόν, ἐμφανιζόμενο ὡς κληρονόμο τῆς καραμανλικῆς παραδόσεως, Βαγγέλη Μεϊμαράκη) ἐξασφαλίζοντας στὸν νέο ἀρχηγὸ συνεχῆ προβολή. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀκραῖες καὶ ἀντικοινωνικὲς ἀπόψεις τοῦ Κ. Μητσοτάκη περὶ ἀπολύσεων ἐμφανίζονταν μὲ τρόπο ποὺ δὲν προκαλοῦσε τὴν κοινὴ γνώμη. Ἀξιοσημείωτη, εἶναι καὶ ἡ στήριξι τῆς Ἀκροδεξιᾶς (πρ. ΛαΟΣ) καὶ τοῦ βασιλόφρονος Ἀπόστολου Τζιτζικώστα. Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ Ἀκροδεξιὰ εἶναι μαζύ.

Πῶς προβλέπεται νὰ κινηθῇ ὁ Μητσοτάκης; Κατὰ τὴν γνώμη μας, πολὺ ἐπιθετικὰ πρὸς τὴν κυβέρνησι τῆς ψεύτικης Ἀριστερᾶς, στὴν ὁποία θὰ καταλογίσῃ κρατισμό, ἔλλειψι ἐπενδυτικοῦ σχεδίου (ἤδη ἡ Eldorado Gold ἀνακοίνωσε σήμερα "πάγωμα" τῶν ἐπενδύσεών της στὶς Σκουριές, ἐὰν δὲν ἱκανοποιηθοῦν πλήρως οἱ ἀπαιτήσεις της), ἀνικανότητα στὴν διαχείρισι τῆς καθημερινότητας, θὰ τῆς χρεώσῃ τὴν διάλυσι τῆς παιδείας καὶ τῆς ὑγείας, τῆς κοινωνικῆς ἀσφάλειας κ.λπ. Ἡ κυβέρνησι δύσκολα θὰ καταφέρῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τήν, συντονισμένη ἀπ' τοὺς δανειστές, ἐπίθεσι αὐτή, ἀκόμη κι ἂν ἐπαναφέρῃ τὸ ξεχασμένο ἀπ' τὴν δεκαετία τοῦ '80 δίλημμα Δεξιά-Ἀντιδεξιά, ἐνῷ τὰ κόμματα-ἀνεμομαζώματα τοῦ Κέντρου (τὸ ἡμι-διαλυμένο Ποτάμι, ὁ συνομιλητὴς τῆς γερμανικῆς πρεσβείας Βασίλης Λεβέντης καὶ ἡ Ἕνωσι Κεντρώων), ἀναμένεται, ἄλλα καθ' ὁλοκληρίαν ἄλλα ἐν μέρει, νὰ ἐνσωματωθοῦν στὴν ἀμιγῶς νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Τὸ θέμα εἶναι πῶς θὰ ἀντιδράσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴν νέα καὶ πιὸ βάρβαρη ἐπίθεσι ποὺ πρόκειται νὰ ὑποστῇ. Ἡ ἀπάντησι δὲν εἶναι καὶ τόσο αἰσιόδοξη.

Υ. Γ. Καὶ πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσῃ, ὁ νέος ἀρχηγὸς "κάρφωσε" τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Eldorado Gold. Μέσες-ἄκρες, θύμισε στὸν ξεχασιάρη Ἀλέξη, ὅτι σὲ λίγες πρόκειται νὰ μεταβῇ στὸ Νταβός, μὲ στόχο τὴν προσέλκυσι ξένων ἐπενδύσεων. Τὸ κλῖμα θὰ εἶναι βαρύ, ἐτόνισε ὁ Μητσοτάκης...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ