Ο ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ

Ἡ προσβλητικὴ φρᾶσι τοῦ Γερμανοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν Βόλφανγκ Σώυμπλε ἐναντίον τοῦ, ὡσεὶ παρόντος, Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ: "it' s the implementation stupid" (ἑλλ. "εἶναι ἡ ἐφαρμογή τους ἠλίθιε") θεωρεῖται πρωτοφανὴς στὰ παγκόσμια διπλωματικὰ χρονικὰ καὶ ἀναδεικνύει τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἐν καιρῷ οἰκονομικῆς χρεωκοπίας. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας παγιδεύθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, καθὼς συμμετεῖχε σ' ἕνα forum (ἐνν. τοῦ Νταβός), χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ σοβαρὸς λόγος, ἐκτὸς ἀπ' τὸν πλήρη αὐτοεξευτελισμό του.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ γερμανικὴ κυβέρνησι προετοιμάζει νέα ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς χώρας μας, στοχεύοντας: πρῶτον, στὴν ταχύτερη φθορὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί, δεύτερον στὴν ἐπιβολὴ ἐπαχθέστερων μέτρων ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας. Ὁ Β. Σώυμπλε θεωρεῖ, ἀφ' ἑνὸς ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας εἶναι πολὺ κοντὰ στὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ ἔργου ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ἕνα ἔτος πρίν, ἐμφανέστερα ἀπ' τὸν Σεπτέμβριο καὶ μετά, ἀφ' ἑτέρου, λίγο πρὶν τὴν ἀπόλυσί του καὶ λόγῳ τῆς ἐμφανοῦς ἐξουσιομανίας του, θὰ ἐξαναγκασθῇ νὰ προωθήσῃ μέτρα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν ὄνειδος γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερά, χειρότερο καὶ ἀπ' τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῆς Βάρκιζας (1945). Ἡ ἀλλαγὴ σκυτάλης στὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο (ἀπ' τὸν Κυριᾶκο Μητσοτάκη ἢ κάποιον τεχνοκράτη) θὰ βοηθήσῃ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων αὐτῶν, καθὼς θὰ προωθηθοῦν ἐλλείψει Ἀντιπολίτευσης στὴν Βουλή· τί θὰ μποροῦσε νὰ πῇ ὁ Ἀλ. Τσίπρας, ἀντιπολιτευόμενος στὸν ἑπόμενο πρωθυπουργό, ὅταν ὁ τελευταῖος θὰ ἐφαρμόζῃ τὸ Μνημόνιο τῆς Ἀριστερᾶς;

Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ γερμανικὸ κεφάλαιο εἶναι ἐμφανεῖς· νομιμοποίησε τὸ Μνημόνιο κι ἔδειξε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ τὰ ἀμφισβήτησε, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος, τὸ γνωστό μας TINA τῆς ἀλήστου μνήμης Μάγκυ: "there is no alternative". Τὰ διλήμματα θὰ εἶναι ἐντονότερα ἀπὸ τώρα καὶ μετὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς θὰ δοκιμασθῇ σκληρά, καθὼς μέρα μὲ τὴν ἡμέρα θὰ ἀναδεικνύωνται οἱ ἀδυναμίες του καὶ τὰ πολλὰ κενά του. Δύσκολα, πολὺ δύσκολα θὰ γλυτώσῃ τὸν πολιτικό του διασυρμό· ἂς μὴν ξεχνᾷ, ὅτι στὴν γερμανικὴ νοοτροπία ἀπουσιάζει, ἀκόμη καὶ ὁ ἐλάχιστος σεβασμὸς στὸν ἡττημένο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ