ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Τὸ πρόβλημα τῆς εἰσροῆς προσφύγων καὶ μεταναστῶν ἀπ' τὴν Β. Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία, μέσῳ τῆς Τουρκίας, στὴν Ἑλλάδα πρόκειται νὰ ἀναδειχθῇ ὡς τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημα τῆς, χειμαζομένης ἀπ' τὴν οἰκονομικὴ κρίσι καὶ τὴν ἀκραία νεοφιλελεύθερη διαχείρισί της, ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν κι ἐκβιάζουν, οἱ Τοῦρκοι "σπρώχνουν" τοὺς ἐξαθλιωμένους μετανάστες στὴν χώρα μας καὶ τὸ ὑπηρετικὸ ἑλληνικὸ προσωπικὸ κυττάζει ἀμήχανο, ταλαντευόμενο μεταξὺ τοῦ εὐλόγου ἀνθρωπισμοῦ (σ.σ. ποὺ δείχνει, μαζὺ μὲ τοὺς κατοίκους τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ ὀρθῶς πράττουν) καὶ τῆς δύσκολης διαχειρίσεως τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν πρὸς τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη, τὴν ὁποίαν διστάζουν νὰ ὑλοποιήσουν, ἀναμένοντας τίς ... διαταγὲς τῶν ἀνωτέρων, τῶν λεγομένων καί ... θεσμῶν, δηλαδὴ τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων καὶ παρα-κέντρων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ παρακράτους.

Ὁ πρόσφατος ἐκβιασμός, γιὰ τοὺς τετρακόσιους χιλιάδες μετανάστες σὲ στρατόπεδο συγκέντρωσης ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν, μόνον σὰν κακόγουστο ἀστεῖο μπορεῖ νὰ ἀκουσθῇ, καθὼς θὰ προσθέσῃ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία νέα ἀδιέξοδα. Ἡ κυβέρνησι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα πρέπει νὰ ἀντιδράσῃ καὶ νὰ ἀρνηθῇ ὁποιαδήποτε συζήτησι ἐπὶ τοῦ θέματος· ταὐτοχρόνως, θὰ πρέπῃ νὰ βρῇ τρόπο νὰ "κλείσῃ" τὰ σύνολα (θαλάσσια καὶ χερσαῖα) καὶ νὰ μεταθέσῃ τὸ πρόβλημα στὴν Τουρκία, ἐφ' ὅσον αὐτὴ συνεχίζει νὰ τὸ ἐνισχύῃ. Ταὐτοχρόνως, θὰ πρέπῃ νὰ ἐνημερώσῃ τοὺς ὑποψήφιους μετανάστες, ὅτι ἡ χώρα μας ἀδυνατεῖ νὰ βοηθήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς προωθήσῃ στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἀρνεῖται νὰ τοὺς δεχθῇ.

Ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἔξοδο ἀπ' τὴν συνθήκη Σένγκεν (σ.σ. δὲν γνωρίζουμε, ἐὰν μπορῇ νὰ ὑλοποιηθῇ) ἀποτελεῖ τεράστια ἀπειλὴ γιὰ τὸν τουρισμό, τὸν ὁποῖον, φαίνεται, νὰ ἔχῃ "βάλει στὸ μάτι" τὸ εὐρω-ἱερατεῖο, καθὼς κρατᾷ ὄρθια τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἐμποδίζει τὴν πλήρη κατάρρευσί της.

Υ.Γ. Ἡ ἐνημέρωσι τοῦ ὑπ. Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιᾶ, ὅτι ἡ διαχείρισι τοῦ προβλήματος κοστίζει 2 δὶς € στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐτησίως, ὅσα δηλαδὴ περικόπτονται ἀπ' τὶς συντάξεις, θὰ ἐξαναγκάσῃ τὴν κυβέρνησι νὰ λογοδοτήσῃ καὶ νὰ ἐξηγήσῃ, γιατί διαχειρίζεται τὸ μεταναστευτικὸ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, δίχως νὰ ἀπαιτῇ τὰ χρήματα αὐτὰ ἀπ' τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι· τότε ἴσως καταλάβουν, ὅτι μὲ τὴν πολιτική τους ἐνισχύουν τὸν Φασισμὸ καὶ τὸν καθιστοῦν ἐναλλακτικὴ δύναμι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ