ΤΟ "ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ" ΣΤΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

Στὶς 31 Ἰανουαρίου τοῦ 1943 (ἢ στὶς 2 Φεβρουαρίου οἱ τελευταῖοι), ὁ Γερμανὸς στρατάρχης Φρῆντριχ Πάουλους, εἰκοσιδύο στρατηγοὶ καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπ' τὴν περιβόητη ἕκτη στρατιὰ τῆς Wermacht, γιὰ τὴν ὁποία κάποιοι ἔλεγαν μὲ αὐταρέσκεια, ὅτι "θὰ μποροῦσε νὰ κατακτήσῃ ἀκόμη καὶ τὸν οὐρανό", παραδόθηκαν στὸν Κόκκινο Στρατό.

Δὲν μνημονεύουμε τυχαῖα τὴν ἡμερομηνία αὐτή· κατ' ἀρχὰς ἀποτέλεσε τὴν πρώτη ἧττα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Ἀπέδειξε, ἰδιαιτέρως στοὺς κατεκτημένους λαούς, ὅτι τὸ Γ΄ Ράιχ δὲν εἶναι ἀνίκητο. Ἐπίσης, ἔδωσε τὴν αὐτοπεποίθησι ποὺ ἔλειπε ἔως τότε στοὺς λαοὺς τῆς ΕΣΣΔ καὶ τοὺς ἔδειξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν τελικὴ νίκη. Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἔως τότε ὁ γερμανικὸς στρατὸς προχωροῦσε ἀπὸ νίκη σὲ νίκη καὶ σταμάτησε μόνο δύο φορές, δίχως ὅμως νὰ ἡττηθῇ: στὴν Μόσχα, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1941 καὶ στὸ Λένινγκραντ ἐπὶ ἐννιακόσιες ἡμέρες. Συνέτριψε τὸ ὑψηλὸ ἠθικὸ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ὁ δὲ γερμανικὸς λαὸς ἄρχισε νὰ "βλέπῃ" ἐξ ἴσου πιθανὸ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἧττας· ἐνδεικτικὸ τῆς ἐθνικῆς ὁδύνης ἦταν, ὅτι ὁ ... Φῦρερ ἐκήρυξε τέσσερις ἡμέρες ἐθνικὸ πένθος στὴν Γερμανία.

Σήμερα, ὅπου ἡ Ἱστορία ἐπιχειρεῖται νὰ ξαναγραφῇ ἀπ' τοὺς νικητές, οἱ λαοὶ ὅλου τοῦ κόσμου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λησμονοῦν τὸν ἔως ἐσχάτων ἀγῶνα τῶν λαῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν ἡγετῶν της, οἱ ὁποῖοι δὲν ἤθελαν τὴν χώρα τους γερμανικὴ ἀποικία καὶ τὴν παραγωγή της, προσανατολισμένη γιὰ τὶς διατροφικὲς ἀνάγκες τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Τὰ διδάγματα γιὰ τὸν λαό μας καὶ τὸ ἡμέτερο πολιτικὸ προσωπικὸ θὰ ἦταν πολὺ σημαντικά, ἂν ἐγνώριζαν τὶς λεπτομέρειες τῆς μάχης αὐτῆς. Πιὸ σημαντικὰ θὰ ἦταν γιὰ τὴν σημερινὴ γερμανικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία βαδίζει πάνω στὸ "τεντωμένο σχοινὶ" τῆς Ὕβρεως καὶ δὲν διαισθάνεται τὴν ἐπελαύνουσα Νέμεσιν...

Υ.Γ. Ὅσο γιὰ τὸν τῖτλο, τὸ "Ἀγκάλιασμα τῆς Ἀρκούδας" εἶναι ἕνας παραδοσιακὸς ὅρος τῆς ρωσικῆς στρατηγικῆς, ποὺ ἀκριβῶς σημαίνει τὴν συνολικὴ περικύκλωσι. Τὴν ἐφάρμοσε ὁ στρατάρχης Γκ. Ζούκωφ στὸ Στάλινγκραντ, κυκλώνοντας τὸν γερμανικὸ στρατὸ ἀπ' τὰ ἄκρα, τὰ ὁποῖα ὑπεράσπιζαν Ρουμάνοι, Κροάτες καὶ Ἰταλοί.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ