ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

Παρακολουθῶντας τὸν γραφικὸ πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων καὶ προνομιακὸ συνομιλητὴ τῆς γερμανικῆς πρεσβείας, νὰ προτείνῃ τὴν παραίτησι τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ οἰκουμενικὴ κυβέρνησι ὑπὸ τὸν τ. διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Γεώργιο Προβόπουλο (σ.σ. ἐνεχόμενο, κατόπιν ἔξωθεν ἐντολῶν, στὸ σκάνδαλο τοῦ Τ+10 τοῦ 2009), ὁ ὁποιοσδήποτε παροικῶν ἐν Ἀθήναις κατανοεῖ, πόσο ἔχει ἐκπέσει ἡ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας μας καὶ ποιοὶ πολιτικοὶ νάνοι διαχειρίζονται τὰ κοινά, τὴν πιὸ κρίσιμη περίοδο μετὰ τὴν Μεταπολίτευσι.
Ἕνα εἶναι τὸ κοινῶς ἀποδεκτὸ συμπέρασμα: ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει "τελειώσει", ἔχοντας ἐξαντλήσει τὸν χρόνο γιὰ τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἀνετέθη ἀπ' τὸ Βερολῖνο, δηλαδὴ τὴν "νομιμοποίησι" τοῦ Μνημονίου· τὸ ἔχει κατανοήσει καὶ ὁ ἴδιος, γι' αὐτὸ καὶ δὲν εἰσάγει στὴν Βουλή, πρὸς ψήφισιν, τὸ Ἀσφαλιστικό, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ θὰ ἀπορρίψουν ἀμέσως μετά, ὡς "λίγο" (σ.σ. ἀνεπαρκές) οἱ δανειστές. Γιὰ τὴν πρότασι τῶν δανειστῶν (μείωσι ἔως καὶ 30% τῶν κυρίων συντάξεων καὶ κατάργησι τοῦ ἐφ' ἅπαξ καὶ τοῦ ἐπικουρικοῦ) οὔτε λόγος, καθὼς οὐδεὶς ἐκ τῶν νέων "φίλων" του τοῦ ἐγγυᾶται τὴν παραμονή του στὴν πρωθυπουργία. 

Ἐπίσης, ἡ καθυστέρησι τῆς ἀξιολόγησης (ἄρα καὶ τῆς χρηματοδότησης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας), ἡ ὄξυνσι τοῦ προσφυγικοῦ μὲ τὶς συνεχεῖς καὶ ἀνεξέλεγκτες ροὲς μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὴν χώρα μας (σ.σ. ποιὸς μπορεῖ νὰ μὴν ὑποθέσῃ μία, ἔξωθεν καθοδηγούμενη, ἐξέγερσί τους ἐναντίον ὅλων, σὰν κι αὐτὴν τοῦ 2008 ποὺ ἔφερε τὸν ΓΑΠ στὴν ἐξουσία) καὶ ἡ ραγδαία φθορὰ τῆς κυβερνήσεώς του, τόσο γιὰ τὴν ἀντιλαϊκή της πολιτικὴ ὅσο καὶ γιὰ τὰ παράνομα παιγνίδια μὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜ"Ε" πίσω ἀπ' τὶς πλάτες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δεικνύουν τῶν ἀνωτέρω τὸ ἀληθές· ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ καταρρεύσῃ, εἴτε ὁμαλά (σ.σ. ὅπως ὁ προκάτοχός του Ἀντώνης Σαμαρᾶς), ἀποδεχόμενος τὸν ἔξωθεν ἐκβιασμό, εἴτε μὲ πολὺ θόρυβο καὶ σὲ γενικευμένη ἀνωμαλία, δῆθεν ἀνθιστάμενος σ' αὐτὸν καὶ μὲ ἐκλογές. Διαλέγετε καὶ παίρνετε ἢ ἐμπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ρέμα...

Υ.Γ. Ὁ χρόνος ποὺ ἐπέλεξε ὁ Σταῦρος Ψυχάρης νὰ μιλήσῃ, κοινοποιῶντας τὶς τέσσερις μυστικὲς συναντήσεις του μὲ τόν, τότε ἀρχηγὸ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ σημερινὸ Πρωθυπουργό, μόνον τυχαῖος δὲν εἶναι. Ἀποροῦμε, ὅμως, γιὰ τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποίαν συζητιοῦνται δανειακὲς διευκολύνσεις μεταξὺ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου (τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ) κι ἑνὸς χρεωκοπημένου, πλὴν ὅμως πάμπλουτου, ἐπιχειρηματία τοῦ Τύπου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ