ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 19 Μαρτίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) συνεχίζουμε τὴν ἀνάγνωσι καὶ τὸν σχολιασμὸ τοῦ Τιμαίου (61c-68d).


Ἡ Ἀνάγκη συνεχίζει τὸ δημιουργικό της ἔργο, ὑποκαθιστῶντας τὸν Νοῦ-Δημιουργό: δεῖ δὲ καὶ τὰ δι' ἀνάγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραθέσθαι (47e) ἢ ὅπως ὁλοκληρώνει: ταῦτα δὴ πάντα τότε ταύτῃ πεφυκότα ἐξ ἀνάγκης ὁ τοῦ καλλίστου τε καὶ ἀρίστου δημιουργὸς ἐν τοῖς γιγνομένοις παρελάμβανεν (68e).

Ποιὰ εἶναι τὰ ἔργα τῆς Ἀνάγκης; Κατ' ἀρχὰς τὰ σώματα (ἢ τὰ τέσσερα πρωταρχικὰ στοιχεῖα, ὅπως εἶναι πιὸ γνωστὰ ἀπ' τὸν Ἐμπεδοκλῆ), τὰ ἀποτελούμενα ἀπ' τὰ ἰσόπλευρα, ὀρθογώνια καὶ σκαληνὰ τρίγωνα, γιὰ τὰ ὁποῖα μιλήσαμε στὴν προηγουμένη ἑνότητα· ἐν συνεχείᾳ τὶς ποιότητες τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τὰ παθήματα: τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακόν, τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον (ἐλαφρό), τὸ λεῖον καὶ τὸ τραχύ, τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν λύπη, τὶς γεύσεις, τὶς ὀσμές, τὰ περὶ τὴν ἀκοήν (τοὺς ἤχους) καὶ τὰ χρώματα.  

Διαβάζουμε ἀπ' τὸν Τίμαιο τοῦ καθηγητῆ Βασίλη Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2013) καὶ ἀπ' τοῦ TAYLOR, E. A. (2009), Πλάτων, σ. 519, ἐκδ. ΜΙΕΤ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ