ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 2 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συνεχίσουμε τὴν ἀνάγνωσι τοῦ Τιμαίου, ὑπενθυμίζοντας τὴν σχέσι τῆς Ἀνάγκης μὲ τὸν δημιουργό-Νοῦ (68e-69d).
Ἡ Ἀνάγκη ἐπιστρατεύθηκε λίγο πρίν, γιὰ νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι (48a): πρῶτον, ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ θέσι της εἶναι νὰ ὑπηρετῇ, πεπεισμένη, τὸν νοῦ: δι' ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πειθοῦς ἔμφρονος οὕτω κατ' ἀρχὰς συνίστατο τόδε τὸ πᾶν. Ἔργα της εἶναι τὰ σώματα (μὲ τὶς μαθηματικὲς δομὲς ποὺ γνωρίσαμε) καὶ οἱ αἰσθητές τους ποιότητες. Ἐντύπωσι προκαλεῖ ἡ διαφορετική της λειτουργία, ἀπ' αὐτὴν τῆς Πολιτείας, τὴν κατὰ Taylor (σ. 516): "ἀρχὴ τῆς τάξης καὶ τοῦ νόμου".

Στὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐδάφιο προσδιορίζεται ἡ δράσι της ὡς τὸ ἀναγκαῖον εἶδος τῆς αἰτίας καὶ ἀντιδιαστέλλεται πρὸς τὸ θεῖον εἶδος της (68e), τὸν Νοῦ-Δημιουργό. Αὐτὴ ἡ εἰσαγωγὴ θεωρεῖται ἀπαραίτητη, διότι στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ διαλόγου (68d-92c) θὰ ἐξετασθοῦν τὰ ἔργα τῆς συνεργασίας Ἀνάγκης καὶ Νοῦ, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θεωρεῖται ἡ τάξι καὶ ἡ συμμετρία.

Στὴν φωτογραφία: ἡ ἔνθρονος Ἀνάγκη τῆς Πολιτείας, ἡ μητέρα τῶν Μοιρῶν: ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆς Ἀνάγκης ἰέναι θρόνον ... πορεύεσθαι ἅπαντας εἰς τὸ τῆς Λήθης πεδίον (621a).

Διαβάζουμε ἀπ' τὸν Τίμαιο τοῦ Β. Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2013) καὶ ἀπ' τὸν Πλάτωνα τοῦ Taylor, σσ. 514 καὶ 519, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ