ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-HOT SPOT

Τὸ τεράστιο πρόβλημα μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες φαίνεται ὅτι θὰ ὀξυνθῇ ἐντὸς τοῦ 2016 καὶ ἡ διαχείρισί του θὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι στήν, κλυδωνιζόμενη ἀπ' τὴν κρίσι καὶ τὰ Μνημόνια, χώρα μας θὰ παραμείνουν περὶ τὸ ἕνα ἑκατομύριο ἄνθρωποι, μετέωροι μεταξὺ τῆς ΕΕ καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τους (;) στὴν Τουρκία καὶ ἀπ' αὐτὴν στὶς χῶρες καταγωγῆς τους.


Ἡ κυβέρνησι τὰ ἔχει συμφωνήσει ὅλα αὐτὰ μὲ τοὺς ἑταίρους της, ἔχοντας ἀποδεχθῆ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἕνα τεράστιο hot spot, μὲ ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνῃ γιὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν συμπολιτῶν μας. Δὲν πρέπει νὰ "κλείνουμε τὰ μάτια" μπροστὰ στὰ προβλήματα ποὺ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ δημιουργηθοῦν. Οἱ μειωμένες προσελεύσεις τουριστῶν καὶ οἱ ἀναμενόμενες ἀκυρώσεις θὰ φέρουν ἀπολύσεις προσωπικοῦ, ἑπομένως αὔξησι τῆς ἀνεργίας, ἐνῷ οἱ ἀπάνθρωπες συνθῆκες διαβιώσεως τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν στὴν χώρα μας θὰ δημιουργήσουν τὶς προϋποθέσεις ἐξεγέρσεων μὲ μὴ ἐλέγξιμες συνέπειες. 

Τὸ τί θὰ πράξῃ ἡ κυβέρνησι ΣύΡιζΑ-ΑνΕλλ εἶναι μᾶλλον προβλέψιμο. Θὰ ἀποδεχθῇ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν Ἰμπεριαλιστῶν καὶ θὰ πληρώσῃ ἡ χώρα καὶ ὁ λαός της ἕνα ἐπὶ πλέον κόστος, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν εὐθύνεται ἐπ' οὐδενί. Σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ γιὰ νὰ μὴν τὰ βλέπουμε ὅλα μαῦρα, ἂς προσθέσουμε τὴν συγκινητικὴ φιλανθρωπία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ παρὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀπ' τὸ 2010, δείχνει τὸ αὐθεντικό του πρόσωπο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ