Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2016

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Ἀπριλίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ βιβλίο τοῦ Ἔντουαρντ Φρένκελ:
Ἔρωτας καὶ Μαθηματικά (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, 2015)

Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ σύνθεσι προσωπικῶν κι ἐπιστημονικῶν συμβάντων. Στὸ πρῶτο περιγράφει τὶς δύσκολες στιγμὲς τοῦ συγγραφέα στήν, ὑπὸ ἀποσύνθεσι, Σοβιετικὴ Ἕνωσι τῆς δεκαετίας τοῦ '80 καὶ τὶς διακρίσεις, τὶς ὁποῖες ὑπέστη λόγῳ τῆς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς του, μὲ ἀρκετὴ δόση ὑπερβολῆς κατὰ τὴν γνώμη μου. Στὸ δεύτερο, τὶς ἐπιστημονικές του ἐπιδόσεις, ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Εὐγκένι Εὐγκένιεβιτς καὶ ἄλλων σπουδαίων Ρώσων Μαθηματικῶν. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Περεστρόικα, ὁ Φρένκελ βρίσκεται στὸ Χάρβαρντ καὶ διδάσκει ὡς Ἐπισκέπτης Καθηγητής, παρὰ τὸ ὅτι δὲν ἔχει ἀκόμη διδακτορικό. Τὸ ἔργο του βασίζεται στὴν κεντρικὴ ἰδέα τοῦ Βάιλ, νὰ μεταφρασθοῦν τὰ συμπεράσματα τῆς Θεωρίας Ἀριθμῶν, στὶς Καμπύλες σὲ Πεπερασμένα Πεδία καὶ στὶς Ἐπιφάνειες Ρῆμαν, κατ' ἀναλογίαν μὲ τὴν στήλη τῆς Ροζέττας, ἡ ὁποία βοήθησε τοὺς Ἀρχαιο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 16 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συνεχίσουμε τὴν ἀναφορά μας στὰ ἔργα τοῦ Νοῦ καὶ τῆς Ἀνάγκης, τὰ ἀφορῶντα στὸ θνητὸ μέρος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς (69c-72c).


Ἡ ἀθάνατη ἀνθρώπινη ψυχὴ περιλαμβάνει ἕνα θεῖον εἶδος κι ἕνα θνητόν, τὸ ὁποῖο ἔχει τὴν ἕδρα του στὸν θώρακα· αὐτὸ μὲ τὴν σειρά του ὑποδιαιρεῖται στὸ ἄμεινον καὶ στὸ χεῖρον, δηλαδὴ στὸ θυμοειδὲς καὶ στὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς Πολιτείας.
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ λεγόμενα περὶ τῆς, κατὰ τὸν Ἀπολλώνιο Τυανέα, θείας μαντικῆς τέχνης, τὴν ὁποίαν θεωρεῖ θεϊκὴ παραχώρησι στοὺς ἀνθρώπους: ἵνα ἀληθείας πῃ προσάπτοιτο, κατέστησαν ἐν τούτῳ τὸ μαντεῖον (71d), τὴν συνδέει δὲ μὲ ὀργανικὴ διαταραχή (παροξυσμός), στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ μέσον, λ.χ. ἡ Πυθία τῶν Δελφῶν, ὅταν χρησμοδοτῇ: διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας (71e).
Διαβάζουμε καὶ σχολιάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Βασίλη Κάλφα, Πλάτωνος Τίμαιος, ἐκδ. Πόλις (1997).
Ἐπίσης:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Π. Γ. (1995), Τὸ ἐν Δελφοῖς Μαντεῖον καὶ ἡ ἀπολλ…

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

Εικόνα
Τὸ ὀρθόδοξο Πάσχα πλησιάζει (Πρωτομαγιά) καὶ ἡ κυβέρνησι μὲ τοὺς δανειστὲς φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν καταλήξει ἀκόμη σὲ συμφωνία· παρασκηνιακὰ μαθαίνουμε, ὅτι ἀπομένουν σὲ ἐκκρεμμότητα τὰ λεγόμενα "κόκκινα" δάνεια καὶ τὸ ὕψος τοῦ προγράμματος (τὸ πόσα δὶς €).Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἑστιασθῇ σ' αὐτὲς τίς ... λεπτομέρειες. Ἡ κυβέρνησι ΣύΡιζΑ-ἈνΕλλ εἶναι ἕτοιμη νὰ ἐνδώσῃ (σ.σ. καὶ θὰ ἐνδώσῃ) σὲ ὅλες τὶς ἀπαιτήσεις τῶν δανειστῶν, παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα, ἀρκεῖ νὰ τῆς ἐγγυηθοῦν τὴν ἀπαραίτητη "βοήθεια" γιὰ τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία. Ἐὰν οἱ δανειστὲς δὲν συναινέσουν σ' αὐτό, τότε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ "θυμηθῇ" τὸ ἀγωνιστικό του παρελθὸν καὶ θὰ προσπαθήσῃ νὰ "παίξῃ τὸ χαρτὶ" τοῦ ... ἀγῶνα, ὅπως περίπου τὸ περασμένο καλοκαίρι, ὅπου πρὶν τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῆς 13ης Ἰουλίου εἶχε διοργανώσει τὸ περιβόητο δημοψήφισμα τοῦ ὑπερήφανου ΟΧΙ.
Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός; Στριμωγμένος στὴν γωνία ἀπ' τοὺς δανειστές (τῶν ὁποίων ἡ μονιμοποί…

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Γ. ΦΑΜΠΡ

Εικόνα
Ὁ διορισμὸς καὶ ἡ παραίτησι τοῦ Γιὰν Φὰμπρ ἀπ' τὴν διεύθυνσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν-Ἐπιδαύρου (σ.σ. δὲν πρόλαβε νὰ τὸ μετονομάσῃ σὲ διεθνές...) ἀναδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς ἄθλιας πολιτικῆς ἐπὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ αὐτῶν τῶν κυβερνώντων.


Ὁ Φλαμανδὸς Γιὰν Φὰμπρ ἦλθε στὴν χώρα μὲ τὴν ἀρρωστημένη νοοτροπία τοῦ πολιτιστικῶς ἀνωτέρου Εὐρωπαίου καὶ ἡ ντόπια ἐλίτ, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν διευθυνόντων τὴν χώρα ἀγραμμάτων, τὸν ὑποδέχθηκε ὡς τέτοιον, ὁ ὁποῖος σχεδιάζει τὰ ἔργα του, δίχως νὰ σκέφτεται τὶς ἠθικὲς συνέπειες τῶν μηνυμάτων ποὺ αὐτὰ ἐκπέμπουν, ἀγνοῶντας ἐπὶ τούτου τὶς ἀντίστοιχες αἰσθητικές· τὸ πρῶτο τὸν βολεύει κι ἐπιδεικνύεται μέσῳ αὐτοῦ στούς, δίχως ἀρχὲς συμπολῖτες μας, τὸ δεύτερο ἀναδεικνύει τὴν πραγματική του ἀξία, ὄχι τήν ... χρηματιστηριακὴ κι ἐπειδὴ τὸν "πονάει", τὸ ἀποσιωπᾷ.
Ὡς ... οἰκονομικῶς ἀδιάφθορος (σ.σ. τὸ γνωστὸ παραμύθι ποὺ πωλεῖται ἀδιαλείπτως ἀπ' τὸ 2009, σὲ μία χώρα, ἡ ὁποία σπαράσσεται, πιὸ σωστὰ διοικεῖται ἀπ' τὴν διαφθορά) διατάσσει, κατ&#…