Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Γ. ΦΑΜΠΡ

Ὁ διορισμὸς καὶ ἡ παραίτησι τοῦ Γιὰν Φὰμπρ ἀπ' τὴν διεύθυνσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν-Ἐπιδαύρου (σ.σ. δὲν πρόλαβε νὰ τὸ μετονομάσῃ σὲ διεθνές...) ἀναδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς ἄθλιας πολιτικῆς ἐπὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ αὐτῶν τῶν κυβερνώντων.Ὁ Φλαμανδὸς Γιὰν Φὰμπρ ἦλθε στὴν χώρα μὲ τὴν ἀρρωστημένη νοοτροπία τοῦ πολιτιστικῶς ἀνωτέρου Εὐρωπαίου καὶ ἡ ντόπια ἐλίτ, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν διευθυνόντων τὴν χώρα ἀγραμμάτων, τὸν ὑποδέχθηκε ὡς τέτοιον, ὁ ὁποῖος σχεδιάζει τὰ ἔργα του, δίχως νὰ σκέφτεται τὶς ἠθικὲς συνέπειες τῶν μηνυμάτων ποὺ αὐτὰ ἐκπέμπουν, ἀγνοῶντας ἐπὶ τούτου τὶς ἀντίστοιχες αἰσθητικές· τὸ πρῶτο τὸν βολεύει κι ἐπιδεικνύεται μέσῳ αὐτοῦ στούς, δίχως ἀρχὲς συμπολῖτες μας, τὸ δεύτερο ἀναδεικνύει τὴν πραγματική του ἀξία, ὄχι τήν ... χρηματιστηριακὴ κι ἐπειδὴ τὸν "πονάει", τὸ ἀποσιωπᾷ.

Ὡς ... οἰκονομικῶς ἀδιάφθορος (σ.σ. τὸ γνωστὸ παραμύθι ποὺ πωλεῖται ἀδιαλείπτως ἀπ' τὸ 2009, σὲ μία χώρα, ἡ ὁποία σπαράσσεται, πιὸ σωστὰ διοικεῖται ἀπ' τὴν διαφθορά) διατάσσει, κατ' ἀρχάς, μὲ οἶστρο ἀποικιοκρατικό, τὴν ἀποπομπὴ τῶν Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν ἀπ' τὸ Πρόγραμμα κι ἐπιβάλλει τὶς βελγικὲς ποὺ γνωρίζει, ὅπως μᾶς εἶπε, τρεῖς ἐκ τῶν ὁποίων δικές του (ἐρώτησις: ἄνευ ἀμοιβῆς του;) γιὰ νὰ εἰσπράξῃ τὴν πλήρη ἀποδοκιμασία ὅλων, ἰδιαιτέρων τῶν, ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν. Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὸν Οὔλριχ Χένες, πρώην ποδοσφαιριστὴ καὶ πρόεδρο τῆς Bayern Μονάχου, ποὺ μᾶς κατηγοροῦσε ἐν ἔτει 2010 ὡς διεφθαρμένους, πρὶν καταδικασθῇ σὲ φυλάκισι γιὰ μῖζες δεκάδων ἑκατομυρίων;

Πρὸ τῶν γενικῶν ἀποδοκιμασιῶν, ὁ ἐπὶ τοῦ ... Πολιτισμοῦ ὑπουργὸς τὸν ἀπέσυρε, εὐτυχῶς ἀμέσως, προβλέποντας τὸν ἐπερχόμενο διασυρμό, τὸν ὁποῖον οἱ ἔνθεν κἀκεῖθεν ἀντιπολιτευόμενοι θὰ προσέθεταν στὸν οἰκονομικὸ διασυρμὸ τῶν Μνημονίων, δεξιῶν καὶ ψευτοαριστερῶν. Ὅσο γιὰ τὸν Φάμπρ, μᾶλλον ἐπιστρέφει στὸ Βέλγιο ἀπογοητευμένος ποὺ δὲν κατάφερε νὰ μᾶς ἐκπολιτίσῃ ἀρκούντως...

Υ.Γ.: Στὴν συνημμένη φωτογραφία δείχνουμε ἕνα ἔργο τοῦ Φάμπρ, δεῖγμα τοῦ πῶς σκέπτεται γιὰ τὰ ἀνήμπορα νὰ ἀντιδράσουν ζῷα· αὐτὸ τὸ δημιούργημα ἀναδεικνύει τὸν ἀρρωστημένο ψυχικό του κόσμο. Ὑπάρχει κι ἕνα ἀντίστοιχο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, στὸ ὁποῖο παρουσιάζει γυμνοὺς ἄνδρες, μᾶλλον γιὰ νὰ προκαλέσῃ. Αὐτὸς ὁ, παρ' ὀλίγον, ἐκπολιτιστής μας (...) θὰ μᾶς διασύρῃ σὲ λίγο σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, ἐπειδὴ ἀντιδράσαμε στὸ project του καὶ  ἀντισταθήκαμε ὡς κοινωνία στὴν ἐπίθεσι ποὺ προετοίμαζε στὴν αἰσθητική μας, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Ἀριστείδη Μπαλτᾶ.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ