Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2016

ΚΑΙ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Εικόνα
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἦλθε ὡς σωτήρας κι ἑτοιμάζεται νὰ ἀποχωρήσῃ ὡς ... Γιῶργος Παππανδρέου, λόγῳ τῆς ἐλπίδας ποὺ ἐξέθρεψε καὶ τῆς κοινωνικῆς καταστροφῆς ποὺ θ' ἀφήσῃ πίσω του, ὅταν θὰ ἐξαναγκασθῇ ἀπ' τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΔΝΤ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα, τὴν ὁποίαν τόσο πολὺ ἀγάπησε.


Τὴν ἀποτίμησι τῆς πρωθυπουργικῆς του θητείας δὲν πρόκειται νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε τώρα, διότι ἔχει ἀκόμη μπροστά του πολὺ δρόμο· ἐννοοῦμε τά, προαπαιτούμενα γιὰ τὴν δόσι, μέτρα ποὺ ἔχει ὑπογράψει καὶ πρέπει νὰ περάσῃ τὸ φθινόπωρο, μὲ πιὸ σημαντικὰ τὴν κατάργησι τῶν δύο ἐπὶ πλέον μισθῶν (τοῦ 13ου καὶ 14ου) στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν ὁμαδικῶν ἀπολύσεων.
Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προωθήσῃ τὶς δύο ἀνωτέρω "μεταρρυθμίσεις" (πιὸ σωστὰ ἀπορυθμίσεις) καὶ θὰ ἐπιχειρήσῃ ἡρωϊκὴ ἔξοδο, τὴν ὁποίαν βεβαίως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πράξει πέρισυ τὸν Ἰούλιο, ἀμέσως μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ πρὶν τὴν ὑπογραφὴ τῆς ντροπιαστικῆς συμφωνίας μὲ τοὺς δανειστές. 
Ὅ,τι καὶ νὰ κάνῃ, τὸ μέλλ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 28 Μαΐου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) θὰ ἔχουμε τήν, ἐξ ἀναβολῆς, προτελευταία μας συνάντησι γιὰ τὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος.Στὸ ἐδάφιο  81e-90d, ὁ Τίμαιος προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν αἰτία τῶν σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀσθενειῶν: ἡ παρὰ φύσιν πλεονεξία καὶ ἔνδεια (82a) γιὰ τὸ σῶμα καὶ ἡ ἄνοια λόγῳ μανίας ἀμαθίας γιὰ τὴν ψυχή (86b). Τὸ ἰσχυρὸ σῶμα καὶ ἡ ἀσθενὴς ψυχὴ ἢ τὸ ἀσθενὲς σῶμα καὶ ἡ ἰσχυρὴ ψυχὴ δημιουργοῦν ἀνισορροπία, ἡ ὁποία γιὰ νὰ ἀποτραπῇ, θὰ πρέπῃ οἱ ἄνθρωποι νὰ γυμνάζουν τὴν ψυχή τους μὲ τὴν Μουσικὴ καὶ τὴν Φιλοσοφία καί, τὸ σῶμα μὲ τὴν Γυμναστική (88c). Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἰσορροπίας αὐτῆς εἶναι ὁ ἄριστος βίος ἢ ἡ ὁμοίωσις θεῷ (90d).
Διαβάζουμε ἀπ' τὸν Τίμαιο τοῦ καθηγητῆ Βασίλη Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, σ. 311-329).

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ

Εικόνα
Τὸ βιβλίο τοῦ Ντάνα Μακένζυ Τὸ Σύμπαν δίχως λέξεις (ἐκδ. Ροπή, Θεσσαλονίκη 2015) θὰ ἀποτελέσῃ τὸ ἀνάγνωσμα μαθηματικῆς λογοτεχνίας τοῦ Μαΐου, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Μαΐου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.


Ὁ Ντάνα Μακένζυ ἀφηγεῖται μέσα ἀπ' τὶς "σπουδαῖες", ὅπως τὶς χαρακτηρίζει, ἐξισώσεις τὴν ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν (ἡ Ἄλγεβρα, ἡ Γεωμετρία, τὰ Ἐφαρμοσμένα Μαθηματικὰ καὶ ἡ Ἀνάλυσι) ἀπ' τὸ 1+1=2 καὶ τὴν ἀνακάλυψι τοῦ μηδενὸς ἔως τὴν ἐξίσωσι Μπλάκ-Σκόουλς (1973), ἡ ὁποία ὡδήγησε στὴν ἔκρηξι τῶν χρηματιστηρίων καὶ στὴν ἀγορὰ τῶν παραγώγων. Ἐνδιαμέσως ἀναφέρονται καὶ σχολιάζονται τὸ Πυθαγόρειο Θεώρημα, ἡ ἀνακάλυψι τοῦ π, τὰ παράδοξα τοῦ Ζήνωνος, ὁ τύπος τοῦ Καρντάνο, οἱ νόμοι τοῦ Νεύτωνα καὶ τοῦ Κέπλερ, οἱ ἐξισώσεις τοῦ Euler, οἱ μὴ εὐκλείδειες γεωμετρίες κ.λπ. Οἱ ἐξισώσεις αὐτὲς θεωρεῖ ὅτι, "ἐκπλήσσουν, εἶναι συνοπτικές, σημαντικὲς καὶ καθολικές" (σ. 7). 
Ὁ Ντάνα Μακένζυ εἶναι δρ Μαθηματικός (Πανεπιστήμιο Πρῖνστον), στὸ ὁποῖο ἐδίδαξε γιὰ …

Η 9η ΜΑΪΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η EUROVISION

Εικόνα
Ἡ βράβευσι τῆς Οὐκρανῆς τραγουδίστριας στὴν Eurovision ἀνέδειξε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς Εὐρώπης τοῦ 21ου αἰῶνα, ἡ ὁποία στὴν προσπάθειά της νὰ δώσῃ ἕνα τέλος στὴν ἱστορικὴ "παρένθεσι" τοῦ 1917 καὶ στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι τῶν 20 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων νεκρῶν τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Πολέμου, δὲν διστάζει νὰ ἀθωώσῃ τὸν Ναζισμὸ καὶ νὰ προωθήσῃ παντὶ τρόπῳ τοὺς συνεργάτες του.


Ὁ Ἰωσὴφ Στάλιν τιμώρησε καὶ πολὺ σωστὰ ἔπραξε τοὺς Τατάρους τῆς Κριμαίας γιὰ τὴν συνεργασία τους μὲ τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα κατοχῆς καὶ τοὺς ἐκτόπισε στὸ Οὐζμπεκιστάν. Ἡ Κριμαία, ἂν καὶ ρώσικη περιοχή, χαρίσθηκε ἀπ' τὸν Χρουτσὼφ στὴν Οὐκρανία, ἐνῷ πρὸ διετίας προσαρτήθηκε στὴν Ρωσικὴ Δημοκρατία, μετὰ ἀπὸ δημοψήφισμα. 
Τὸ ξαναγράψιμο τῆς Ἱστορίας τῆς Εὐρώπης ἀπαιτεῖ τὴν λήθη τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Ναζισμοῦ καὶ τὴν ἐξομείοσί του (σὲ πρώτη φάσι) μὲ τὸν Κομμουνισμό. Ἡ Γερμανία, ἐμφανιζόμενη ὡς Δ΄ Ράιχ θέλει νὰ σβήσῃ τὸ παρελθόν της, καθὼς ἡ σύγχρονη πολιτική της ἔχει τὴν ἴδια στόχευσι μ' αὐτ…

Ο STEAVEN MENN ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Εικόνα
Τὴν Δευτέρα 16 Μαΐου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἐκδόσεων Κρήτης (Θουκυδίδου 4, Πλάκα) ὁ καθηγητὴς τῶν Πανεπιστημίων Humbolt (Βερολῖνο) καὶ McGill (Καναδᾶ) Στῆβεν Μὲνν παρουσιάζει στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ τὸ τελευταῖο του βιβλίο:
Ὁ Πλάτων γιὰ τὸν θεὸ ὡς νοῦ(ΠΕΚ, 2014)


Στὸ βιβλίο αὐτὸ ὁ Μὲνν ἀσχολεῖται μὲ τὴν πλατωνικὴ θεολογία, ἐπακριβῶς μὲ τὴν φιλοσοφικὴ θεολογία ἢ θεολογία τοῦ νοῦ, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στὸν Τίμαιο, στὸν Φίληβο, στοὺς Νόμους καὶ στὸν Πολιτικό. Ὁ νοῦς ἀπασχολεῖ τὸν Πλάτωνα ἀπ' τὸν Φαίδωνα, στὸν ὁποῖον ἀναφέρεται καὶ κρίνεται γιὰ τὴν μὴ πληρότητά της, ἡ διάσημη φράσι τοῦ Ἀναξαγόρα: νοῦς ὁ διακοσμῶν καὶ πάντων αἴτιος (97c). Στὸν Τίμαιο ὁ νοῦς θεοποιεῖται, καθὼς δημιουργεῖ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, ἐνῷ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἀνάγκη δημιουργοῦν τὰ κατώτερα στοιχεῖα, τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μὲ τὶς λειτουργίες του κ.λπ. 
Στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ βιβλίου (Ἐπίμετρον, σ. 177-226) μᾶς παραδίδει μία συγκριτικὴ μελέτη γιὰ τὸν νοῦ καὶ τὸ ἀγα…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ

Εικόνα
Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ τὰ ζωτικά του ὄργανα θὰ ἀποτελέσουν τὸ θέμα τῆς συναντήσεώς μας τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Μαΐου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ).Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ τοῦ Τιμαίου (72e-81e), ὁ Πλάτων συνεχίζει ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος λόγου ἤ, ὅπως λέγει ἐπακριβῶς: τό γε μὴν εἰκὸς ἡμῖν εἰρῆσθαι ... ἐκ δὴ λογισμοῦ τοιοῦδε (72d, 72e), ἀποδίδοντας τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στούς, συντιθέντες ἡμῶν τὸ γένος, θεούς. Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὰ ὀστᾶ, τὸν μυελόν, τὸ αἷμα κ.λπ. ἀπηχοῦν τὶς ἰατρικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς καὶ δὲν ἔχουν καὶ τόση σημασία, πλὴν τῆς βασικῆς ἀρχῆς, ὅτι τὸ σῶμα ἔχει δεθῆ πλήρως μὲ τὴν ψυχή: πάσης ψυχῆς δεσμοὺς περὶ τοῦτο σύμπαν ἤδη τὸ σῶμα ἡμῶν ἀπηργάζετο (73d).
Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος ἀπ' τὴν ἔκδοσι τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (εἰσαγωγή, μετάφρασις, σχόλια Βασίλη Κάλφα, 2013) καὶ συμπληρωματικὰ σχόλια ἀπ' τό:
TAYLOR, E. A. (2009), Πλάτων, σ. 519, ἐκδ. ΜΙΕΤ.