ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ τὰ ζωτικά του ὄργανα θὰ ἀποτελέσουν τὸ θέμα τῆς συναντήσεώς μας τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Μαΐου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ).
Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ τοῦ Τιμαίου (72e-81e), ὁ Πλάτων συνεχίζει ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος λόγου ἤ, ὅπως λέγει ἐπακριβῶς: τό γε μὴν εἰκὸς ἡμῖν εἰρῆσθαι ... ἐκ δὴ λογισμοῦ τοιοῦδε (72d, 72e), ἀποδίδοντας τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στούς, συντιθέντες ἡμῶν τὸ γένος, θεούς. Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὰ ὀστᾶ, τὸν μυελόν, τὸ αἷμα κ.λπ. ἀπηχοῦν τὶς ἰατρικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς καὶ δὲν ἔχουν καὶ τόση σημασία, πλὴν τῆς βασικῆς ἀρχῆς, ὅτι τὸ σῶμα ἔχει δεθῆ πλήρως μὲ τὴν ψυχή: πάσης ψυχῆς δεσμοὺς περὶ τοῦτο σύμπαν ἤδη τὸ σῶμα ἡμῶν ἀπηργάζετο (73d).

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος ἀπ' τὴν ἔκδοσι τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (εἰσαγωγή, μετάφρασις, σχόλια Βασίλη Κάλφα, 2013) καὶ συμπληρωματικὰ σχόλια ἀπ' τό:

TAYLOR, E. A. (2009), Πλάτων, σ. 519, ἐκδ. ΜΙΕΤ.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ