ΚΑΙ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἦλθε ὡς σωτήρας κι ἑτοιμάζεται νὰ ἀποχωρήσῃ ὡς ... Γιῶργος Παππανδρέου, λόγῳ τῆς ἐλπίδας ποὺ ἐξέθρεψε καὶ τῆς κοινωνικῆς καταστροφῆς ποὺ θ' ἀφήσῃ πίσω του, ὅταν θὰ ἐξαναγκασθῇ ἀπ' τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΔΝΤ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα, τὴν ὁποίαν τόσο πολὺ ἀγάπησε.Τὴν ἀποτίμησι τῆς πρωθυπουργικῆς του θητείας δὲν πρόκειται νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε τώρα, διότι ἔχει ἀκόμη μπροστά του πολὺ δρόμο· ἐννοοῦμε τά, προαπαιτούμενα γιὰ τὴν δόσι, μέτρα ποὺ ἔχει ὑπογράψει καὶ πρέπει νὰ περάσῃ τὸ φθινόπωρο, μὲ πιὸ σημαντικὰ τὴν κατάργησι τῶν δύο ἐπὶ πλέον μισθῶν (τοῦ 13ου καὶ 14ου) στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν ὁμαδικῶν ἀπολύσεων.

Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προωθήσῃ τὶς δύο ἀνωτέρω "μεταρρυθμίσεις" (πιὸ σωστὰ ἀπορυθμίσεις) καὶ θὰ ἐπιχειρήσῃ ἡρωϊκὴ ἔξοδο, τὴν ὁποίαν βεβαίως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πράξει πέρισυ τὸν Ἰούλιο, ἀμέσως μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ πρὶν τὴν ὑπογραφὴ τῆς ντροπιαστικῆς συμφωνίας μὲ τοὺς δανειστές. 

Ὅ,τι καὶ νὰ κάνῃ, τὸ μέλλον του εἶναι προκαθωρισμένο· θὰ παραμείνῃ γιὰ λίγο ἀρχηγὸς τῆς Ἀξ. Ἀντιπολίτευσης (καὶ τοῦ ΣύΡιζΑ) καὶ μετὰ θὰ ἐξαφανισθῇ σιγά-σιγά, ἀφήνοντας πίσω του τὴν μεγαλύτερη ντροπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερά, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν λεγομένη Ἀναννεωτική... Ἀποροῦμε ποὺ δὲν βλέπει τὴν ἐξαΰλωσι τοῦ ΓΑΠ, τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ καὶ τὴν ἐπικείμενη τοῦ Β. Βενιζέλου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ