Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2016

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 25 Ἰουνίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Λόφο τῶν Μουσῶν (Φιλοπάππου) θὰ τελέσουμε μὲ τὴν Λ. Κ. "Λάβρυς" τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ λογίου τοῦ Μυστρᾶ, τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ, πιὸ γνωστοῦ ὡς Πλήθωνος.


Ὁ Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ δολοφονήθηκε ἀπὸ Χριστιανὸ στρατιώτη του, ὁ ὁποῖος ἁγιοποιήθηκε ἀμέσως μετά, στὰ περίχωρα τῆς περσικῆς πρωτεύουσας, τῆς Κτησιφῶντος (363). Ἡ παιδική του ἡλικία ἦταν προβληματική, καθὼς ἐβίωσε τὴν δολοφονικὴ κτηνωδία τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (σ.σ. κάποιοι τὸν ἀποκαλοῦν ἀκόμη "Μέγα" καὶ "Ἰσαπόστολο") καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου ἐναντίον τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του καὶ λοιπῶν συγγενῶν. Ἀπὸ μικρὸς ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν θύραθεν παιδεία, τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ καλλιέργησε μία ἐρωτικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ Ὁμήρου. Τὸ 355 ἐπισκέπτεται τὴν Ἀθήνα γιὰ ἕξι μῆνες καὶ τὸν Βοηδρομιῶνα μῆνα μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος, ἐνῷ συμπληρώνει τὶς σπουδές του στὴν Νεο…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 18 Ἰουνίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, στὴν τελευταία πρὶν τὸ καλοκαίρι συνάντησί μας, θὰ διαβάσουμε καὶ θὰ σχολιάσουμε, παρουσίᾳ τοῦ συγγραφέα Στάμου Τσιτσώνη, τὸ πρόσφατο βιβλίο του: 


Πετεινὸς νοτίων προαστίων (ἐκδ. Κριτική, 2016)
Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ συλλογὴ δεκαέξι αὐτοτελῶν διηγημάτων, τῶν ὁποίων οἱ πρωταγωνιστὲς εἶναι ἁπλοῖ ἄνθρωποι, σὰν κι αὐτοὺς ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ συναντήσῃ στὸ Μετρό· ὁ Εὐριπίδης Μαγνῆς, ἡ Παρθένα, ὁ Γιάννης Παπαγεωργίου, ἡ Γλαύκη Ρήσσου κ.ἄ. συνθέτουν πτυχὲς τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσι. Ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο βιβλίο του, τὸ Χωρὶς ἀπόδειξι, ὁ Στ. Τσιτσώνης γράφει ἁπλᾶ, κατανοητὰ καί, κυρίως, λογοτεχνικά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) θὰ ἔχουμε τὴν τελευταία μας συνάντησι πρὶν τὸ καλοκαίρι. Διαβάζουμε καὶ ἀναλύουμε τὸ τελευταῖο ἐδάφιο τοῦ Τιμαίου (90d-92c).


Ὁ Τίμαιος ὁλοκληρώνει τὴν ἀφήγησί του περὶ κόσμου ἢ τὸν περὶ τοῦ παντὸς λόγον (92c), μιλῶντας γιὰ τὰ δύο φῦλα καὶ τὴν μεταξύ τους συνένωσι γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ καὶ τὴν διαιώνισι τοῦ εἴδους διὰ τοῦ συνουσίας ἔρωτος (91a). Οἱ γυναῖκες, τὰ πτηνά, τὰ θηλαστικὰ καὶ τὰ ὑδρόβια ζῷα προέρχονται ἀπὸ μετενσωματώσεις κατωτέρων ἀνθρώπων· οἱ γυναῖκες ἀπ' τοὺς δειλοὺς καὶ ἄδικους ἄνδρες, τὰ πτηνὰ ἀπ' τοὺς ἄνδρες μὲ λίγο μυαλό, τὰ θηλαστικὰ ἀπ' τοὺς ἀφιλοσόφητους καὶ τὰ ὑδρόβια ἀπ' τοὺς ἀνόητους καὶ τοὺς ἀμαθεῖς.
Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο τοῦ καθηγητῆ Βασίλη Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2015).

ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΓ." ΣΟΦΙΑ;

Εικόνα
Τὰ κροκοδείλια δάκρυα, ποὺ χύνει σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία γιὰ τὴν "Ἁγία" τοῦ Θεοῦ Σοφία τῆς Νέας Ῥώμης, γιὰ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ Κορανίου ἐντός της μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ Τούρκου προέδρου, δὲν πρόκειται νὰ συγκαλύψουν ποτὲ τὴν θρῃσκευτικὴ πραγματικότητα τῶν τελευταίων 1700 ἐτῶν.


Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν συμπεριφορὰ τῆς Ἐκκλησίας ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε κυριάρχησε ἔναντι τῶν ἐθνικῶν, ἀνὰ χώρα, θρῃσκειῶν, τῶν θρῃσκευτῶν καὶ τῶν ναῶν τους. Οἱ Ἕλληνες τὸ ἔχουμε βιώσει ἰδιαιτέρως, καθὼς οἱ πρόγονοί μας εἶδαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ σεβάσματα τῶν θεῶν νὰ γκρεμίζωνται στὴν γῆ καὶ πάνω τους νὰ κτίζωνται χριστιανικοὶ ναοί.
Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε τὰ συμβαίνοντα στὴν Θεσσαλονίκη, στὴν λεγομένη Ροτόντα τοῦ Γαλερίου· ἕνα μνημεῖο, τὸ ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται στὰ μνημεῖα τῆς Unesco, ὡς μνημεῖο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς καὶ ἀνεγέρθη ἀπ' τὸν Ῥωμαῖο Καίσαρα, ὡς Ναὸς τοῦ Διὸς καὶ τῶν Καβείρων. Ἡ νικήτρια Ἐκκλησία, ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Α΄, τὸ μετέτρεψε σὲ ἐκκλησία τῶν "Ἁγ." Ἀσωμάτων, ἐνῷ τὸ 1590 μετ…

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFF-SSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εικόνα
Γράφοντας προχθὲς γιὰ τὸν συνεχιζόμενο ἐξευτελισμὸ τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, δὲν μπορούσαμε νὰ φαντασθοῦμε τὸ ἔσχατο ὅριο, στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ φθάσῃ μὲ τὴν διάταξι γιὰ τὶς off-shore ἑταιρεῖες, τὴν ὁποίαν ἐφρόντισαν νὰ εἰσαγάγουν λάθρα στὸ συμπληρωματικὸ Μνημόνιο τῶν 7.500 σελίδων.


Οἱ off-shore (ὑπεράκτιες ἢ ἐξωχώριες) εἶναι ἑταιρεῖες μὲ ἕδρα φορολογικοὺς παραδείσους, τὶς ὁποῖες ἔχουν συστήσει πολιτικοί, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι καὶ ὀλιγάρχες γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν ὑψηλὴ φορολόγησι τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ καὶ τῶν ΗΠΑ. 
Ἡ κυβέρνησι Τσίπρα ἐνέταξε τὴν ἀθώωσι κάποιων πολιτικῶν (σ.σ. ἴσως καὶ ὑπουργῶν του) στὸ πολυνομοσχέδιο τοῦ τρίτου Μνημονίου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι οἱ χῶρες αὐτὲς θὰ εἶναι συνεργάσιμες. Μετὰ τὴν ἀποκάλυψι τοῦ "Πρώτου Θέματος" τῆς Κυριακῆς 29 Μαΐου ἔσπευσε, ὄχι μόνο νὰ τὴν ἀποσύρῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν αὐστηροποιήσῃ. Ἡ ζημιὰ ὅμως ἔγινε καὶ ὁ στόχος ἐπετεύχθη, καθὼς ἡ ἐπίμαχη διάταξι ἔγινε ΦΕΚ (δημοσιεύθηκε στὴν "Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως") ἔστω καὶ γ…