ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFF-SSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γράφοντας προχθὲς γιὰ τὸν συνεχιζόμενο ἐξευτελισμὸ τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, δὲν μπορούσαμε νὰ φαντασθοῦμε τὸ ἔσχατο ὅριο, στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ φθάσῃ μὲ τὴν διάταξι γιὰ τὶς off-shore ἑταιρεῖες, τὴν ὁποίαν ἐφρόντισαν νὰ εἰσαγάγουν λάθρα στὸ συμπληρωματικὸ Μνημόνιο τῶν 7.500 σελίδων.Οἱ off-shore (ὑπεράκτιες ἢ ἐξωχώριες) εἶναι ἑταιρεῖες μὲ ἕδρα φορολογικοὺς παραδείσους, τὶς ὁποῖες ἔχουν συστήσει πολιτικοί, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι καὶ ὀλιγάρχες γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν ὑψηλὴ φορολόγησι τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ καὶ τῶν ΗΠΑ. 

Ἡ κυβέρνησι Τσίπρα ἐνέταξε τὴν ἀθώωσι κάποιων πολιτικῶν (σ.σ. ἴσως καὶ ὑπουργῶν του) στὸ πολυνομοσχέδιο τοῦ τρίτου Μνημονίου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι οἱ χῶρες αὐτὲς θὰ εἶναι συνεργάσιμες. Μετὰ τὴν ἀποκάλυψι τοῦ "Πρώτου Θέματος" τῆς Κυριακῆς 29 Μαΐου ἔσπευσε, ὄχι μόνο νὰ τὴν ἀποσύρῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν αὐστηροποιήσῃ. Ἡ ζημιὰ ὅμως ἔγινε καὶ ὁ στόχος ἐπετεύχθη, καθὼς ἡ ἐπίμαχη διάταξι ἔγινε ΦΕΚ (δημοσιεύθηκε στὴν "Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως") ἔστω καὶ γιὰ μία ἡμέρα, ὁπότε ὁ ὁποιοσδήποτε ὑπόδικος ὑπουργὸς στὸ μέλλον θὰ τὴν ἐπικαλεσθῇ καὶ θὰ ἀθωωθῇ, βάσει τῆς ἀρχῆς τοῦ εὐνοϊκότερου νόμου.

Αἰδὼς ἀχρεῖοι, ἀλλὰ ποὺ νὰ τὴν βρῆτε...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ