Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Εικόνα
Πραγματοποιήθηκε, τὸ περασμένο Σάββατο 9 Ἰουλίου, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, ἡ ἐτήσια πανελλαδικὴ συνάντησι πλατωνικῶν στὸν Ὄλυμπο (Ἄλσος Προμηθέως, Λιτόχωρο). Τὸ θέμα τῆς συναντήσεως, τὸ ὁποῖο παρουσίασε καὶ ἀνέλυσε ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, τὸ ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὶς φετεινές μας συναντήσεις στὴν Ἀθήνα, ἦταν:
Τὰ ἔργα τοῦ Νοῦ καὶ τῆς Ἀνάγκης στὸν Τίμαιο
Ὡς γνωστόν, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀκαδημείας διαχωρίζει ἐν μέρει τὴν δημιουργικὴ δρᾶσι τῶν δύο θεῶν· ὁ μὲν Νοῦς δημιουργεῖ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου, χρησιμοποιῶντας τὴν γεωμετρική, τὴν ἀριθμητικὴ καὶ τὴν ἁρμονικὴ ἀναλογία, ἡ δὲ Ἀνάγκη τὰ τέσσερα στοιχεῖα (στὸν Τίμαιο λόγῳ τῆς συνθετότητός τους σώματα) χρησιμοποιῶντας τὶς γεωμετρικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς γιὰ τὰ πέντε κανονικὰ πολύεδρα, ἔκτοτε πιὸ γνωστὰ ὡς πλατωνικὰ στερεάὙπάρχει ὅμως καὶ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπ' τὴν συνεργασία τους κι ἔχει ὡς γενικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιβολὴ τάξης στὴν ἀταξία καὶ ὡς μερικό, τὴν δημιουργία τῶν θνητῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ τῶν ζώω…

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ "ΟΧΙ"

Εικόνα
Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπ' τὴν ὑπερήφανη ἀπάντησι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ διευθυντήριο καὶ τὴν ἄρνησί του νὰ ἀποδεχθῇ τὸ Μνημόνιο ποὺ προσπάθησε νὰ ἐπιβάλλῃ ὁ πρόεδρος τῆς Κομισσιόν, Ζάν-Κλὼντ Γιουνκέρ.


Ἕνας χρόνος καὶ λίγες ἡμέρες πέρασαν ἀπ' τὴν μετατροπὴ αὐτοῦ τοῦ ὑπερήφανου ΟΧΙ σὲ ταπεινωτικὸ ΝΑΙ, ἀπ' τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὴν ὑπερψήφισι ἀπ' τὴν Βουλή (ΣύΡιζΑ πλὴν Ἀριστερῆς Πλατφόρμας καὶ τῶν περὶ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ΝΔ, ΠαΣοΚ καὶ "Τὸ Ποτάμι") τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας ποὺ ἔφερε στὴν Βουλὴ στὰ μέσα Αὐγούστου τοῦ 2015. Ἔκτοτε, ζήσαμε ὡς λαὸς ἀρκετὲς ταπεινώσεις κι ἐξαναγκασμοὺς τῶν κυβερνήσεων ΣύΡιζΑ καὶ ἈνἙλλ· καὶ ὅπως φαίνεται, αὐτὴ ἡ πορεία θὰ ἔχῃ πολὺ δρόμο ἀκόμη.
Τὸ εὔλογο ἐρώτημα: "γιατί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπέβαλλε ἕνα δημοψήφισμα χωρὶς νόημα" (σ.σ. ἀφοῦ εἶχε ἤδη συμφωνήσει μὲ τοὺς "ἑταίρους" του), ἡ ἀπάντησι εἶναι πιὰ πολὺ εὔκολη· διότι ἤθελε ἡ ταπεινωτικὴ συμφωνία (σ.σ. τὸ Μνημόνιο Τσίπρα, ὅπως θὰ κα…