ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Πραγματοποιήθηκε, τὸ περασμένο Σάββατο 9 Ἰουλίου, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, ἡ ἐτήσια πανελλαδικὴ συνάντησι πλατωνικῶν στὸν Ὄλυμπο (Ἄλσος Προμηθέως, Λιτόχωρο). Τὸ θέμα τῆς συναντήσεως, τὸ ὁποῖο παρουσίασε καὶ ἀνέλυσε ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, τὸ ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὶς φετεινές μας συναντήσεις στὴν Ἀθήνα, ἦταν:

Τὰ ἔργα τοῦ Νοῦ καὶ τῆς Ἀνάγκης στὸν Τίμαιο

Ὡς γνωστόν, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀκαδημείας διαχωρίζει ἐν μέρει τὴν δημιουργικὴ δρᾶσι τῶν δύο θεῶν· ὁ μὲν Νοῦς δημιουργεῖ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου, χρησιμοποιῶντας τὴν γεωμετρική, τὴν ἀριθμητικὴ καὶ τὴν ἁρμονικὴ ἀναλογία, ἡ δὲ Ἀνάγκη τὰ τέσσερα στοιχεῖα (στὸν Τίμαιο λόγῳ τῆς συνθετότητός τους σώματα) χρησιμοποιῶντας τὶς γεωμετρικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς γιὰ τὰ πέντε κανονικὰ πολύεδρα, ἔκτοτε πιὸ γνωστὰ ὡς πλατωνικὰ στερεά
Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπ' τὴν συνεργασία τους κι ἔχει ὡς γενικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιβολὴ τάξης στὴν ἀταξία καὶ ὡς μερικό, τὴν δημιουργία τῶν θνητῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ τῶν ζώων, τῶν ὑδροβίων, τῶν χερσαίων καὶ τῶν πτηνῶν.

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ κοινοῦ ἦταν, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἐντυπωσιακή, οἱ ἐρωτήσεις εὔστοχες καὶ οἱ τοποθετήσεις πολὺ χρήσιμες. Τὸ τελικὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ διαλόγου ἦταν νὰ θέσῃ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν ἐπιστημῶν, τὸ ζήτημα τῆς μαθηματικῆς δομῆς τοῦ κόσμου, δὲν ἔγινε ἀποδεκτὸ καθ' ὁλοκληρίαν, ἀλλὰ ἀποτέλεσε ἔναυσμα γιὰ τὴν συζήτησι ποὺ ἐπακολούθησε.

Καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγιεία!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ