Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ πρώτη μας συνάντησι γιὰ τὸν Μένωνα πραγματοποιήθηκε πρὸ ὀλίγου, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη῾῾ (πλ. Ψυρρῆ). Ἐπισημάνθηκαν οἱ ἰδιαιτερότητες τοῦ διαλόγου, δηλαδὴ τὸ ὅτι εἶναι ἕνας μεταβατικός, μεταξὺ τῆς πρώτης (῾῾σωκρατικῆς῾῾) καὶ τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου διάλογος, ὅτι τίθεται τὸ θέμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ζήτημα καὶ ἡ συναφὴς ἐξίσωσι: γνῶσις=ἀνάμνησις, ὅτι ἐμφανίζονται γιὰ πρώτη φορὰ στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους οἱ μαθηματικὲς ἐπεξεργασίες τοῦ Ὁμακοείου (τὸ πυθαγόρειο θεώρημα, ἡ θεωρία τῶν ἀρρήτων κ.λπ.), ὅτι ἀκολουθεῖται ἡ μέθοδος τῶν Ὑποθέσεων κ.ἄ. Συνεχίζουμε στὶς 8 Ὀκτωβρίου, διαβάζοντας ἀπ᾽ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰ. Πετράκη Πλάτωνος, Μένων (ἐκδ. Πόλις, 2008 ἢ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2016) ἀπ᾽ τὴν Εἰσαγωγὴ τὶς σελίδες 28 ἔως 32, τὸ κείμενο 70a-71b  καὶ τὰ σχόλια 1 ἔως 12.

Βοηθητικὴ Βιβλιογραφία

TAYLOR, E.A. (2009), Πλάτων, σ. 165, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ