ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Σήμερα, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Τῦμβο τῶν Σαλαμινομάχων, θὰ τελέσουμε πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικὸ μνημόσυνο. Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῆ ἡ Λ. Κ. Λάβρυς.

Ἡ τεράστια στρατηγικὴ σημασία τῆς νίκης ἔχει ἀναλυθῆ σὲ ἀναρτήσεις προηγουμένων ἐτῶν. Ἄλλως τε, τὸ μνημόσυνο αὐτὸ τελεῖται ἐπὶ δεκαοκτὼ συναπτᾶ ἔτη. Αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἑστιάσουμε ἐφέτος εἶναι τὸ μεταφυσικὸ τοπίο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐξελίχθηκε ἡ ναυμαχία.Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν καὶ ὁ Προφήτης Ἀκήρατος εἶχαν χρησμοδοτήσει, προτείνοντας τὸ τεῖχος ξύλινον στὴν θεία Σαλαμῖνα καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς, ἑρμηνεύοντας ὀρθῶς τὸν χρησμό, ἐπρότεινε τὴν κατασκευὴ διακοσίων τριήρεων, ἀπ᾽ τὸ ἐτήσιο εἰσόδημα τῶν δέκα δραχμῶν κατὰ κεφαλήν, ποὺ ἀπέδιδαν στὸν δῆμο τὰ μεταλλεῖα τοῦ Λαυρείου. Πρὸ τῆς ναυμαχίας, δύο εἶναι τὰ ἄξια ἀναφορᾶς συμβάντα: τὸ πρῶτον, ἡ κατάληψις τῶν Ἀθηνῶν, ἡ καταστροφὴ τῶν ἱερῶν στὴν Ἀκρόπολι καὶ ἡ θανάτωσις τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἐναπομεινάντων γερόντων καὶ τὸ δεύτερον, ὁ κονιορτός, ὁ ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος, τὸν ὁποῖον ἑρμήνευσαν ὀρθῶς ὁ ἐξωρισθεὶς Σπαρτιάτης βασιληᾶς Δημάρατος καὶ ὁ Ἀθηναῖος Δικαῖος. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος ἐκτυλίσσεται τὴν ἐποχὴ τῶν Μεγάλων Μυστηρίων. Ἡ προσευχὴ στοὺς θεούς, στὸν Αἴαντα τὸν Τελαμῶνα, στὸν Αἰακὸ καὶ στοὺς Αἰακίδας ἀποτελεῖ τὴν πρώτη πρᾶξι τῆς μεγάλης μάχης, ἐνῶ τὸ φᾶσμα γυναικὸς προτρέπει τοὺς Ἕλληνες νὰ μὴν ἀνακρούουν πρύμναν (ὀπισθοχωροῦν). Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστὴ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα, ἡ μεγάλη νίκη, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικό.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ