ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΙ

Ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες τελείωσε πρὸ 15μέρου καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὴν τήν, ἀμερικανικῆς κοπῆς διαδικασία ἀναδείχθηκαν οἱ λεγόμενοι ῾῾ὑπερθεματιστές῾῾, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ξεπέρασαν (;) τὸν σκόπελο τοῦ πόθεν ἔσχες, πέρασαν στὸν δεύτερο καὶ πιὸ οὐσιαστικὸ γῦρο, αὐτὸν τῆς προκαταβολῆς, πλὴν ὅμως μὲ ἀπώλειες. Ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος καὶ ὁ Β. Μαρινάκης κατέθεσαν τὴν προκαταβολὴ τὴν περασμένη Παρασκευή, ὁ Μ. Κυριακοῦ σήμερα, ἀλλὰ ὁ Χρ. Καλογρίτσας, λόγῳ ἐλλείψεως ρευστοῦ, ἀκόμη τὴν ψάχνει κι ἑτοιμάζεται νὰ παραχωρήσῃ τὴν θέσι του στὸν ἑπόμενο, στὸν κατὰ δήλωσί του ῾῾λαγό῾῾, στὸν Ἰβὰν Σαββίδη.Μόνο ἐὰν μελετήσουμε τὴν ποιότητα ἑνὸς ἑκάστου θὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέλλον τῆς ἐνημέρωσης τοῦ λαοῦ μας τὰ προσεχῆ χρόνια τοῦ Μνημονίου. Ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος ἔχει δεσμευμένη τὴν περιουσία του, κινητὴ καὶ ἀκίνητη, ὁ Β. Μαρινάκης διώκεται ποινικῶς γιὰ τὴν ὑπόθεσι μεταφορᾶς ναρκωτικῶν μὲ τὸ πλοῖο Noor-1, ὁ Μ. Κυριακοῦ διέφυγε τὴν σύλληψι πρὸ ὀκταετίας γιὰ πολεοδομικὲς παραβάσεις στὸ Κρανίδι καὶ ὁ Χρ. Καλογρίτσας ἑτοιμάζεται νὰ ἀπέλθῃ γιὰ νὰ μὴν τοῦ ῾῾βγάλουν στὴν φόρα῾῾ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ ποινικοῦ κώδικα.

Τί νὰ περιμένουμε λοιπὸν τὰ ἑπόμενα χρόνια ἀπ᾽ τὰ κανάλια τῆς διαπλοκῆς; Νὰ γίνουν ἀντιδραστικότερα, ὡς πρὸν τὶς πολιτικές τους θέσεις καὶ νὰ ταὐτισθοῦν ἀπολύτως μὲ τοὺς δανειστές. Νὰ ἐπιτίθενται ἐναντίον τοῦ ἐργατικοῦ καὶ τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος, ὑποστηρίζοντας τὶς πιὸ ἀντεργατικὲς προτάσεις. Νὰ παρουσιάσουν πολὺ χειρότερο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, καθὼς χρήματα δὲν περισσεύουν καὶ οἱ ἰσολογισμοί τους μόνον αἰσιοδοξία δὲν ἀναδεικνύουν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ