ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Ἑλλάδα῾῾ (πλ. Ψυρρῆ) ἀρχίζουμε τὶς ἐργασίες μας στὸν Μένωνα, στὸν πλατωνικὸ διάλογο τῆς μέσης περιόδου (ἐπακριβῶς μεταβατικὸς μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς μέσης), τοῦ ὁποίου ἀντικείμενο ἀποτελεῖ τὸ ἐὰν ἡ ἀρετὴ εἶναι ἢ ὄχι διδακτή.Ὁ Μένων ἐρωτᾶ τὸν Σωκράτη (70a), ἐὰν ἡ ἀρετὴ εἶναι: διδακτόν (καὶ μαθητόν), ἀσκητὸνφύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις; Ἡ ἀπάντησι τοῦ Σωκράτους δίδεται μᾶλλον διὰ τῆς πλαγίας καὶ ἀφοῦ ἐκθειάσει -μᾶλλον εἰρωνικά- τοὺς Θετταλούς, τοὺς συμπολῖτες τοῦ νεαροῦ ἀριστοκράτη καὶ τὸν διδάσκαλό του, τὸν διάσημο σοφιστὴ Γοργία, ὡς εὐδοκίμους, πλουσίους κ.λπ., καταφεύγει στὴν ἐρώτησι, τὴν ὁποίαν κανεὶς ἐκ τῶν συνομιλητῶν του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ κι ἔφερνε ἀνέκαθεν σὲ ἀδιέξοδο τοὺς σοφιστὲς καὶ τοὺς μαθητές τους: τί ἐστιν ἀρετή

Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (2016), εἰσαγωγή (28-32), μετάφρασι κι ἑρμηνευτικὰ σχόλια (199-209) τοῦ Ἰ. Πετράκη καὶ τὴν γνωστὴ βοηθητικὴ βιβλιογραφία (TAYLOR, E. A.,  Πλάτων, ἐκδ. ΜΙΕΤ, σ. 165-167).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ