Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἡ σύγκρουσι μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας τῶν τελευταίων ἡμερῶν φαίνεται νὰ ὀξύνεται, ἂν καὶ τὸ βάθος της μᾶλλον δὲν εἶναι οὐσιαστικό. Ὁ μὲν Νῖκος Φίλης ἰσχυρίζεται - καὶ δικαίως- ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρῃσκευτικῶν στὴν μέση ἐκπαίδευσι πρέπει νὰ εἶναι οὐδέτερο, ὁ δὲ Ἱερώνυμος, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀμφισβητηθῆ ἐπ᾽ οὐδενὶ ἡ ἡγεμονία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.Κατὰ πόσον ἰσχύουν τὰ ἀνωτέρω καὶ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαμάχης αὐτῆς; Ἡ κυβέρνησι αἰσθάνεται πολὺ στριμωγμένη λόγῳ τοῦ νεοφιλελεύθερου δρόμου ποὺ ἐπέλεξε ἢ τῆς ἐπέβαλλαν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (σ.σ. ἄλλως οἱ ῾῾θεσμοί῾῾). Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν κρυμμένο ἐντέχνως ἀνθελληνισμὸ στὸ πετσί της καὶ τὴν συντηρητική της συγκρότησι, γνωρίζει ὅτι ἡ κυριαρχία της ἔχει φθάσει στὸ τέλος καὶ χρησιμοποιεῖ μόνον δημαγωγικὰ τὴν δῆθεν ταύτισί της μὲ τὸν ἑλληνισμό.

Μέχρι ποῦ θὰ φθάσῃ ἡ σύγκρουσι τῶν δύο μερῶν; Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν μπορεῖ τώρα, οὔτε καὶ στὸ μέλλον, νὰ συγκρουσθῆ μὲ τὴν Ἐκκλησία, διότι ἔχει ἀπωλέσει τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξι, ἔχοντας ταὐτισθῆ μὲ τοὺς πιὸ ἀκραίους νεοφιλελεύθερους κύκλους, ἐκποιεῖ τὴν δημόσια περιουσία καὶ χρησιμοποιεῖ τὰ ΜΑΤ καὶ τὴν καταστολὴ γιὰ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν πολιτική της αὐτή, ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπ᾽τὴν ὑπεσχημένη. Θὰ ὑποχωρήσῃ ἀτάκτως καὶ συντόμως. Θὰ τὰ ῾῾μαζέψῃ῾῾κακὴν κακῶς καὶ θὰ ὁδηγηθῆ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ σὲ ντροπιαστικὸ συμβιβασμό. Τὸ δίκαιο αἴτημα τοῦ λαοῦ μας γιὰ πλήρη διαχωρισμὸ μεταξὺ κράτους κι Ἐκκλησίας θὰ παραμείνῃ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀτελές. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ