ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

Ἡ ἑτυμηγορία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πρέπει νὰ ἀποτιμηθῆ θετικά, διότι ἀκυρώνει τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς κυβέρνησης γιὰ λίγα κι ἐλεγχόμενα ἀπ᾽ τὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις ΜΜΕ. Δὲν πρόκειται γιὰ νόμο ρήξης, ὅπως μὲ πονηρὸ τρόπο διαφήμιζε ἡ κυβέρνησι ΣύΡιζΑ-ἈνΕλλ, ἀλλὰ γιὰ ἄλλον ἕναν νόμο ὑποταγῆς στοὺς δανειστές. Ἄλλω τε καὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τὸ ξεχνᾶμε καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνησι ἔχει ἐκχωρήσει τὴν νομοθετικὴ λειτουργία τῆς Βουλῆς στὴν Τρόικα.Γιατί, ὅμως, οἱ δικαστὲς τοῦ ΣτΕ ἔκριναν ἀντισυνταγματικὸ τὸν νόμο Παππᾶ; Κατ᾽ ἀρχάς, διότι αἰσθάνονται, ὅτι ἡ κυβέρνησι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα θὰ καταρρεύσῃ ὁσονούπω καί, κατὰ δεύτερον, διότι δὲν ἐπιθυμοῦν, τώρα, νὰ συγκρουσθοῦν μὲ τὴν ἐγχώρια διαπλοκή. Ἐπὶ πλέον, δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπολυθοῦν ἐξ αἰτίας τους, 2.500 χιλιάδες ἐργαζόμενοι στὰ κανάλια Ἄλφα, Μέγκα (σ.σ. οὐσιαστικὰ ἔχει ῾῾κλείσει῾῾λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τῶν ἐπιχειρηματιῶν του), Ἔψιλον κ.λπ.

Τὸ τί θὰ γίνῃ στὸ μέλλον εἶναι λίγο-πολὺ προβλέψιμο. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας καὶ οἱ περὶ αὐτὸν θὰ προσπαθήσουν νὰ τὰ βροῦν μὲ τοὺς τέως ... ἐχθρούς τους, τοὺς διαπλεκόμενους ἐκδότες, διότι ἔρχονται ἐκλογὲς καὶ τοὺς χρειάζονται γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουν στὴν ἀξιοπρεπῆ ἧττα καὶ στὴν διαχείρισί της. Στὸ τηλεοπτικὸ πεδίο δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ τίποτε ἢ σχεδὸν τίποτε. Τὸ πολύ-πολὺ οἱ ἐπιχειρηματίες ποὺ ἐμπλέκονται στὰ τηλεοπτικὰ νὰ πληρώσουν κἄτι παραπάνω καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι ὅλο. 

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε: ἕνα καθαρὸ ἀριστερὸ πρόγραμμα εἶναι ἐναντίον τῆς ἰδιωτικῆς τηλεόρασης, δὲν τὴν παραδίδει σὲ ἕναν, δύο, τρεῖς ἢ τέσσερις ὀλιγάρχες. Προωθεῖ καὶ ὑπερασπίζει μόνο τὴν δημόσια τηλεόρασι, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ τοὺς ἐργαζομένους, τοὺς ἀγρότες, τὰ συνδικᾶτα καὶ ὄχι τοὺς μεγιστάνες τοῦ τύπου καὶ διαστροφεῖς τῆς κοινῆς γνώμης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ